article
1.3608071
Staat je baan op de tocht of ben je gewoon benieuwd hoe het is ergens anders te werken? Ga eens snuffelen bij de buren.
Snuffelen aan het werk van je dromen
Staat je baan op de tocht of ben je gewoon benieuwd hoe het is ergens anders te werken? Ga eens snuffelen bij de buren.
http://www.gelderlander.nl/algemeen/economie/snuffelen-aan-het-werk-van-je-dromen-1.3608071
2013-01-15T10:59:59+0000
http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.3608220.1358247775!image/image-3608220.jpg
Beroep,baan verliezen,geld en werk,nieuwe carrière,overstappen,netwerk,puur.nu,stageplek,Nederland
Economie
Home / Algemeen / Economie / Snuffelen aan het werk van je dromen

Snuffelen aan het werk van je dromen

Foto's
1
  • Afbeelding
   Beschrijving
   Illustratie: Job van Gelder
   Fotograaf
  Staat je baan op de tocht of ben je gewoon benieuwd hoe het is ergens anders te werken? Ga eens snuffelen bij de buren.

  'Wen er maar aan", zegt Christianne Bongers. "Dit wordt de manier waarop mensen ander werk gaan zoeken. Nu al zie je dat nog maar 20 procent van de vacatures via advertenties wordt vervuld. De rest gaat via-via." Via-via. Dat is de basis van netwerkorganisatie Puur.nu, initiatief van Christianne Bongers en Yvonne Beckers. Puur.nu (www.puurnetwerken.nl )brengt mensen met elkaar in contact, die elkaar normaliter niet zo snel zouden ontmoeten en helpt ze zo aan ander werk of helpt ze ontdekken dat het gras bij de buren toch niet zo veel groener is dan ze altijd dachten. Het netwerk wil iets betekenen voor mensen die weten dat ze op zeker moment hun baan gaan verliezen. Voor mensen die een nieuwe stap in hun carrière willen maken. Of voor mensen die rond hun 45e willen onderzoeken of het werk dat ze vroeger het liefst waren gaan doen, nog voor hen is weggelegd.

  Motivatie

  Annemarie Klomp is loopbaanadviseur bij Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal in Arnhem(www.grootklimmendaal.nl). Er kwam via Puur een mevrouw bij haar die bij een bank boventallig was. "Ze wilde altijd al verzorgende worden, maar het kwam er nooit van. Ze zei: 'Dat ik mijn baan kwijtraak, is het zetje in de rug om het alsnog te proberen'. Ze liep een dag mee, het werk sloot helemaal aan bij haar wensen. Nu gaat ze de opleiding volgen en wie weet, komt ze straks bij ons in dienst. Ze heeft nog weinig werkervaring in de zorg, maar wel veel levenservaring en een enorme motivatie. En dat telt ook."

  Puur.nu richt zich op grotere bedrijven, zorg- en onderwijsinstanties en overheden. Organisaties waar mobiliteit deel is van het beleid. Hun vertegenwoordigers, meestal loopbaanadviseurs, hebben onderling contact via de website van Puur.nu. Maar ook via de vijf bijeenkomsten per jaar van elk regionaal netwerk, om elkaar op de hoogte te brengen van ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, van kandidaten voor ander werk en van vacatures en tijdelijke klussen. "En daar komt Christianne of Yvonne dan met een grote tas vol snacks, voor bij de borrel achteraf", grinnikt overheidsadviseur loopbaan en mobiliteit Loet van den Wildenberg uit Heerlen. "Ik wil maar zeggen: bij Puur.nu is het heel prettig en laagdrempelig."

  Resultaat

  Maar vooral het resultaat telt. Ook daarover is Van den Wildenberg te spreken: "Ik kom bij heel wat mensen uit mijn netwerk in Limburg en Brabant over de vloer, maar je ziet er alleen mensen uit een bepaalde branche. Via Puur.nu ontmoet je ook mensen uit andere sectoren, zoals de gezondheidszorg of de zakelijke dienstverlening. De deelnemers overleggen over de vraag wie of wat ze nog nodig hebben om te bereiken wat ze willen. Die partijen worden dan uitgenodigd ook aan te schuiven. Lukt dat niet, dan blijft er altijd wel contact."

  "Wij zijn meer dan een kenniskring", zegt Christianne Bongers. "Sterker nog: we zijn juist erg hands on. We zien altijd mogelijkheden. Zo was er laatst iemand die zei: 'Ik ben aan het rondkijken voor een van onze medewerkers, maar dat hoef ik hier natuurlijk niet op tafel te leggen. Die wil iets agrarisch. Wat bleek: er waren twee vacatures die best iets zouden kunnen worden. De ene bij een kinderboerderij, de andere in groenvoorziening. Zeg nooit nooit; die mentaliteit willen we overbrengen op de deelnemers."

  Yvonne Beckers: "Van baan veranderen is vaak een kwestie van out of the box leren denken."

  Lastig

  Datzelfde ervaart ook Susanne Homan, loopbaanadviseur bij het Bureau Bevordering Arbeid van de Dienst Justitiële Inrichtingen. Ze is aangesloten bij het Zuid-Hollandse netwerk van Puur. "Tot nu toe ken ik vooral voorbeelden van mensen die eens een dagje bij een andere organisatie gaan rondkijken om te controleren of het beeld dat ze ervan hebben ook echt klopt. Iemand van ons die een overstap naar de Vereniging Nederlandse Gemeenten (www.vng.nl) overwoog, iemand van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) die wel eens wilde weten wat het is om bewaarder te zijn. Soms is het lastig echt mee te lopen, maar we kunnen op z'n minst een gesprek arrangeren met iemand die dat werk al doet."

  Homan ziet Puur.nu als een club die ertoe doet. "Ik zit bij veel netwerken, maar hier heb ik echt het gevoel: we hebben het ergens over. Er is een agenda, er wordt tempo gemaakt, er volgen afspraken. Er gebeurt iets. En als er wat te veel wordt gebabbeld – daar zijn we bij de overheid best goed in – worden we op een prettige manier weer bij de les gehaald. Ik vind het heel erg inspirerend. Soms past een bijeenkomst niet in mijn agenda, maar ik probeer er toch altijd tijd voor te maken. Tot nu toe heeft het me namelijk altijd iets opgeleverd. Vooral het feit dat er verschillende sectoren aan tafel zitten, vind ik een verrijking."

  Annemarie Klomp van Groot Klimmendaal omarmt de formule van Puur.nu. "De arbeidsmarkt van tegenwoordig vraagt om beweging en om openheid. Maar het is best eng te gaan bewegen en eerlijk te zeggen wat je nu eigenlijk het liefst zou doen. Puur.nu helpt mensen van hun koudwatervrees af."

   

  25 netwerken

  Nijmegen is de basis van Puur.nu, maar het is een landelijke netwerkorganisatie met 25 netwerken.

  De meeste zijn echte Puur-clubs, andere zijn bestaande netwerken onder Puur-vlag. De verdeling in regionale netwerken is bewust: de arbeidsmarkt is ook grotendeels lokaal of regionaal. Zo was Noord-Holland-Noord van plan zelf een netwerkclub op te zetten, toen Puur in beeld kwam. Inmiddels is samen het project Regio Matchpoint gestart, zegt projectleider Annet Hartnack van de gemeente Alkmaar. "Bedoeld om onze medewerkers van werk naar werk te helpen. We vinden de regionale insteek erg belangrijk. Als we ervoor kunnen zorgen dat mensen die ons verlaten in de regio blijven werken, is dat winst. We hebben nadrukkelijk in ons achterhoofd dat er over een jaar of tien echt krapte ontstaat op de arbeidsmarkt. Dan willen wij een aantrekkelijke regio zijn."

  - Er zijn ook initiatieven gekomen als de Dag van de Mobiliteit en Project Springplank. Dat laatste is een project van ziekenhuis Rijnstate en de gemeente Arnhem, die langdurig-uitkeringsgerechtigden begeleiden naar scholing en een baan. Puur.nu is projectleider en helpt de deelnemers de juiste houding en het juiste gedrag aan te nemen.

  - Hoewel Puur geen kennisnetwerk wil zijn, wil de organisatie haar steentje bijdragen aan verspreiding van kennis. Zo is het idee ontstaan te beginnen met een scholingskalender. Yvonne Beckers: "Elke organisatie doet aan scholing van personeel, vaak interne opleidingen waar maar enkele mensen aan meedoen. Dat is duur. Waarom zou je scholing alleen aanbieden aan je eigen medewerkers? Zo is een sollicitatietraining toch niet zó specifiek op een bepaalde branche gericht? Waarom bundel je krachten niet? Hoef je niet telkens weer het wiel uit te vinden en het is goedkoper."

  - De scholingskalender draait inmiddels proef in enkele regio's. De reacties zijn enthousiast, zegt Beckers. Zo gingen medewerkers van politie en UWV al samen op sollicitatietraining.

  - Overzicht netwerken: www.puurnetwerken.nl. Er is ook een (besloten) LinkedIn-groep actief.