article
1.3589677
De Wet Van Dam heeft de stilzwijgende verlenging van abonnementen beperkt. Voor het opzeggen van een lidmaatschap bij een vereniging gelden echter andere regels. Tijdig afmelden is dan noodzaak.
Zeg lidmaatschap tijdig op
De Wet Van Dam heeft de stilzwijgende verlenging van abonnementen beperkt. Voor het opzeggen van een lidmaatschap bij een vereniging gelden echter andere regels. Tijdig afmelden is dan noodzaak.
http://www.gelderlander.nl/algemeen/zeg-lidmaatschap-tijdig-op-1.3589677
2013-01-03T09:49:13+0000
http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.3589705.1357206373!image/image-3589705.jpg
Bezuiniging,geld en werk,abonnement
Algemeen
Home / Algemeen / Zeg lidmaatschap tijdig op

Zeg lidmaatschap tijdig op

Foto's
1
  • Illustratie: Ruben L. Oppenheimer
   Titel
   Illustratie: Ruben L. Oppenheimer
  De Wet Van Dam heeft de stilzwijgende verlenging van abonnementen beperkt. Voor het opzeggen van een lidmaatschap bij een vereniging gelden echter andere regels. Tijdig afmelden is dan noodzaak.

  Ook wel eens meegemaakt? Je besluit een abonnement op te zeggen, maar dan blijkt de opzegtermijn nét verstreken. Ongewild zit je er weer een paar maanden of zelfs een jaar aan vast. Sinds 1 december 2011 geldt er echter een wet die het opzeggen van abonnementen gemakkelijker maakt voor consumenten: de Wet Van Dam. Vanaf dat tijdstip geldt die wet ook voor abonnementen die zijn afgesloten zijn vóór 1 december 2011. Door een overgangsregeling gold de wet eerder alleen voor nieuwe abonnementen.

  Iedere maand

  Kort gezegd is een abonnement iedere maand opzegbaar, zodra de eerste vaste contracttermijn is verlopen. De opzegtermijn mag bovendien niet meer bedragen dan een maand. Bij abonnementen op bladen en tijdschriften is de wet iets anders: dan geldt een periode van maximaal drie maanden waarmee verlengd mag worden. Ook de opzegtermijn mag - wanneer een tijdschrift minder dan één keer per maand verschijnt - maximaal drie maanden bedragen. Proefabonnementen moeten daarentegen direct na de proeftermijn worden beëindigd en hoeven dus niet te worden opgezegd.

  Stilzwijgend

  Het lidmaatschap van een vereniging valt buiten de Wet Van Dam. Een vereniging mag zelf op een algemene ledenvergadering beslissen welke opzegtermijn geldt en of stilzwijgend wordt verlengd. De voetbalvereniging kan dus beslissen dat het lidmaatschap met een jaar wordt verlengd, als een lid niet tijdig opzegt. De regels staan in de statuten van de vereniging.

  "De Consumentenbond is ook een vereniging, maar we hebben besloten ons aan de Wet Van Dam te houden. Daarmee willen we het goede voorbeeld geven. Hoe andere verenigingen dit regelen, is iets tussen de leden en de vereniging", zegt woordvoerder Babs van der Staak van de Consumentenbond.

  Verplichting

  Leden van de vereniging ANWB moeten daarentegen jaarlijks vóór 15 november hun lidmaatschap opzeggen. Wie nu opzegt, moet dus nog tot 31 december 2013 betalen. "Om een goede service te kunnen leveren, zijn investeringen noodzakelijk en moeten wij dus ook kunnen plannen", verklaart woordvoerder Markus van Tol van de ANWB. Verenigingen hebben wel de verplichting de leden goed te informeren over de opzegmogelijkheden. "Informatie over opzeggen is te vinden in ons ledenblad en op de website", zegt Van Tol.

  Waarom geen brief naar alle leden begin november? "Het is een zeer kostbare operatie om vier miljoen leden een brief te sturen", reageert de woordvoerder.

  Uitzondering

  De uitzondering op de Wet van Dam geldt voor verenigingen alleen voor het lidmaatschap zelf. Andere diensten die de vereniging aanbiedt, vallen wel onder de wet. Denk aan een tijdschrift waar leden zich apart op kunnen abonneren. Bij de ANWB geldt de Wegenwacht als een verzekering en niet als een abonnement. Opzeggen daarvan kan daarom maar één keer per jaar.

  Je moet overigens altijd op dezelfde manier kunnen opzeggen als de manier waarop het abonnement of contract is afgesloten. Kon het abonnement online worden afgesloten? Dan moeten abonnees zich ook via dezelfde website kunnen afmelden. De aanbieder kan in zo'n geval niet eisen dat de overeenkomst per brief - al dan niet aangetekendwordt opgezegd.