article
1.4533600
door Floor Albers van der Linden - ‘Student zegt sorry en dan toch weer overlast’ kopt De Gelderlander op 4 september. Volgens Ralf Nieuwenhuijsen, voorzitter van Platform Kamerbreed Nijmegen veroorzaken studenten veel overlast. Deze overlastveroorzakers zouden kort van memorie zijn en niet kunnen en willen luisteren.
OPINIE: 'Niet elke student zorgt voor overlast'
door Floor Albers van der Linden - ‘Student zegt sorry en dan toch weer overlast’ kopt De Gelderlander op 4 september. Volgens Ralf Nieuwenhuijsen, voorzitter van Platform Kamerbreed Nijmegen veroorzaken studenten veel overlast. Deze overlastveroorzakers zouden kort van memorie zijn en niet kunnen en willen luisteren.
http://www.gelderlander.nl/extra/dgstudent-024/opinie-niet-elke-student-zorgt-voor-overlast-1.4533600
2014-09-16T06:43:30+0000
http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.4534811.1410850226!image/image-4534811.png
Nijmegen,Onderwijs en wetenschap,student024,opinie,hermes
DGstudent 024
Home / Extra / DGstudent 024 / OPINIE: 'Niet elke student zorgt voor overlast'

OPINIE: 'Niet elke student zorgt voor overlast'

Foto's
1
Reacties
Reageer
  door Floor Albers van der Linden - ‘Student zegt sorry en dan toch weer overlast’ kopt De Gelderlander op 4 september. Volgens Ralf Nieuwenhuijsen, voorzitter van Platform Kamerbreed Nijmegen veroorzaken studenten veel overlast. Deze overlastveroorzakers zouden kort van memorie zijn en niet kunnen en willen luisteren.
  Nu ben ik de laatste die zal ontkennen dat sommige studenten incidenteel overlast veroorzaken.

  Nieuwenhuijsen pleitte eerder dan ook voor verhuurvergunningsverplichtingen en kamerquota, en probeert nu verhuurders bij de problemen van omwonenden met huurders te betrekken. Oftewel meer regelgeving lijkt zijn oplossing te zijn.

  Publieke opinie
  Nu ben ik de laatste die zal ontkennen dat sommige studenten incidenteel overlast veroorzaken. Laten we duidelijk zijn: tegen de individuele veelvoudige overlastveroorzakers moet worden opgetreden, zo ook tegen de student die zijn omwonenden nachtenlang wakker houdt met muziek die ruiten uit de vensters doet trillen. Helaas lijkt publieke opinie – zie de reacties onder het eerder aangehaalde artikel – studenten gelijk te stellen met overlast.

  Studenten worden, zoals het Nijmeegse CDA-raadslid Rotink het in De Volkskrant verwoordde, 'veelal weggezet met termen als asociaal, herrieschopper en vervuilend'. Wanneer de cijfers erbij gepakt worden, lijkt dit beeld dat van studenten geschetst wordt onjuist. Het aantal klachten van ervaren overlast door studenten valt in het niet bij het aantal geregistreerde buurtoverlastincidenten in Nijmegen.

  In totaal registreerde de politie Gelderland-Zuid in 2013 576 buurtoverlastincidenten. Hiertegenover staan slechts 10 meldingen per jaar van langdurige en/of ernstigere vormen van overlast bij kamerbewoning en 15 meldingen van vermeende verloedering op 20.500 studentenwooneenheden. Dat is wel 0,0012 procent van de studentenwooneenheden waarbij overlast wordt ervaren!

  Weinig harde cijfers
  Nu stelt Nieuwenhuijsen van Kamerbreed dat de klachten niet goed geregistreerd worden, maar zelfs als men aan zou nemen dat slechts een tiende van de klachten wordt geregistreerd dan blijft het percentage nog steeds onder de 1 procent. Daarnaast is het nog maar de vraag in hoeverre er bij de 70 klachten die bij hem bekend zijn, er daadwerkelijk sprake was van overlast. Zoals de VVD reeds zei in de kamerronde in het stadhuis over de notitie 'Kamerbewoning in Nijmegen': 'Er zijn veel aannames en weinig harde cijfers met betrekking tot de vermeende overlast'.

  Voor dit kleine aandeel dat overlast veroorzaakt, is het kamerquotum van Nieuwenhuijsen geen oplossing. Het overgrote deel van de studentenhuizen veroorzaakt immers geen overlast. Bij meerdere klachten van overlast hoeft er maar sprake te zijn van 1 studentenhuis en 1 overlastveroorzaker en het afstraffen van een hele bevolkingsgroep voor het gedrag van enkelen kan niet als rechtvaardige maatregel worden gezien.

  foto

  Regelgeving
  Een paar fietsen in de tuin kan niet mooi gevonden worden, daar zijn minder verstrekkende oplossingen voor zoals meer fietsenrekken in de publieke ruimte. Persoonlijk erger ik mij met vele anderen aan tuinkabouters in de voortuin, moet de gemeente dan ook een tuinkabouterquotum instellen? Tevens lijkt de verhuurvergunningsverplichting niet de juiste oplossing voor incidentele overlast. Een vergunningsverplichting bestraft de verhuurders voor het gedrag van de kleine groep die incidenteel overlast veroorzaakt. Op deze wijze moeten eigenaren van panden meer inspanning leveren om studentenkamers te verhuren waardoor minder kamers beschikbaar zullen zijn.

  In het kort zorgen de 'oplossingen' van Nieuwenhuijsen enkel en alleen voor meer regelgeving, waarmee niet de veelvoudig overlastveroorzaker wordt bestraft, maar juist de goedwillende huurder en verhuurder.

  SP
  Nu opperde verscheidene politieke partijen al in juni praktische oplossingen voor de 'problemen', zoals die door de Kamer werden ervaren. Zo kan ik mij goed vinden in de oplossing van de SP om parkeerplekken in te wisselen voor fietsenstallingen, het plan van D66 om ondergrondse containers te plaatsen en een betere handhaving tegen het individu dat overlast veroorzaakt met behulp van bestaande middelen zoals CDA en VVD aandragen.

  Men moet immers niet vergeten dat er al verschillende instanties zijn die ingeschakeld kunnen worden bij de verschillende vormen van genoemde overlast. Zo kan men bij geluidsoverlast de politie inschakelen, bij opstapelend afval de milieupolitie en bij hinderlijk geparkeerde fietsen kan de gemeente bestuurlijke sancties opleggen. De vraag is dus of omwonenden überhaupt de bestaande mogelijkheden om overlast aan te pakken kennen.

  Kostbare oplossingen
  Alvorens het bestuur gaat investeren in nog meer regelgeving en andere kostbare oplossingen, kan het opportuun zijn om de bal eerst terug te leggen bij de buurt. Studenten zijn net mensen. Als de buurman 's avonds met veel plezier trompet speelt terwijl jij wilt gaan slapen, bel je eerst toch ook even aan voordat je de politie belt?

  Floor Albers van der Linden, voorzitter van Studentenvakbond AKKU.