article
1.3348363
De Gelderlander is onderdeel van Wegener Media BV (gevestigd aan de Laan van Westenenk 4, 7336 AZ te Apeldoorn), op haar beurt onderdeel van Koninklijke Wegener NV, nader aangeduid als Wegener. Wegener is de wettelijke Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
Privacystatement
De Gelderlander is onderdeel van Wegener Media BV (gevestigd aan de Laan van Westenenk 4, 7336 AZ te Apeldoorn), op haar beurt onderdeel van Koninklijke Wegener NV, nader aangeduid als Wegener. Wegener is de wettelijke Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.
http://www.gelderlander.nl/extra/privacystatement-1.3348363
2013-04-02T09:55:20+0000
http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.3348370.1352911334!image/image-3348370.png
Extra
Home / Extra / Privacystatement

Privacystatement

Foto's
1
Reacties
Reageer
De Gelderlander is onderdeel van Wegener Media BV (gevestigd aan de Laan van Westenenk 4, 7336 AZ te Apeldoorn), op haar beurt onderdeel van Koninklijke Wegener NV, nader aangeduid als Wegener. Wegener is de wettelijke Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. De gegevensverwerking is door Wegener gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens te Den Haag. 

 

Vastleggen en verwerking van gegevens

In het kader van de dienstverlening aan abonnees dan wel geregistreerde of niet-geregistreerde gebruikers van digitale diensten en producten worden persoonsgegevens vastgelegd. Teneinde de dienstverlening uit te kunnen voeren wordt u verzocht gegevens te verstrekken, die Wegener nodig heeft om de dienstverlening te kunnen uitvoeren en eventueel uw registratie te kunnen beheren.

 

De Gelderlander en Wegener gebruiken gegevens van abonnees, klanten en bezoekers van websites primair voor de uitvoering van de (abonnee)overeenkomst.

Daarnaast worden de gegevens verwerkt om te informeren over interessante aanbiedingen van producten en/of diensten van De Gelderlander dan wel andere print- en of digitale uitgeefproducten c.q. activiteiten (waaronder websites) van Wegener.

Ten slotte worden uw gegevens verwerkt voor het doen van aanbiedingen van zorgvuldig geselecteerde partners van Wegener. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren.

 

Indien u geen prijs stelt op extra informatie – naast de communicatie die nodig is voor uitvoering van een overeenkomst c.q. registratie – kunt u een briefje onder vermelding van ‘blokkering’ sturen naar:

Wegener Media

Manager KCC Consumentenmarketing

Postbus 28

7500 AA Enschede

 

E-mailcommunicatie

Uw e-mailadres zal uitsluitend door De Gelderlander worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de met u gesloten (abonnee)overeenkomst en zal derhalve enkel voor zogenaamde transactionele e-mailberichten worden gebruikt.

Slechts indien u op basis van een zogenaamde expliciete wens (door middel van een zogenaamde opt-in) kenbaar heeft gemaakt anderszins e-mailberichten van ons te willen ontvangen, zullen wij u - op basis van de aard en omvang van de door u afgegeven opt-in - op de hoogte houden van mogelijke interessante aanbiedingen van (overige)p producten en/of diensten van De Gelderlander c.q. Wegener dan wel u in staat te stellen aanbiedingen te ontvangen van zorgvuldig geselecteerde derden.

 

Inzicht in geregistreerde gegevens voor e-mail

U kunt te allen tijde door u verstrekte opt-ins nalezen op www.dg.nl/mijnvoorkeuren op basis waarvan u ook uw voorkeuren en gegevens kunt wijzigen.

 

Afmeldoptie e-mail

Op alle door ons aan u verzonden e-mailberichten is een zogenaamde afmeldoptie opgenomen, die u kunt activeren indien u van ons geen verdere e-mailberichten wenst te ontvangen, behoudens transactionele e-mailberichten.

 

Beveiliging gegevens

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

 

Klikgedrag en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina’s die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden of aanbiedingen van adverteerders. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd.

Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken.

U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn.

 

Links naar andere websites

Op de websites van De Gelderlander en Wegener treft u een aantal links aan naar andere websites. Door betreffende links te activeren betreedt u de website van een derde partij. Op het gebruik van dergelijke websites van derden is deze privacyverklaring niet van toepassing. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor de privacystatement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor een update van ons privacybeleid.

 

Inzage en correctie

Als u wenst te weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen, dan wel aanpassen, dan wel op onderdelen wenst te verwijderen, kunt u contact opnemen met Wegener Media (zie verdere gegevens onder het kopje Vragen).

 

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met:

Wegener Media
Manager KCC Consumentenmarketing
Postbus 28
7500 AA Enschede

 

Apeldoorn, 1 januari 2012