article
1.3085535
VORDEN - De gemeente Bronckhorst gaat akkoord met een zo snel mogelijke verdere ontwikkeling van het zogeheten Havo-terrein bij het station in Vorden. De raad heeft ingestemd met het inzetten van alle publiekrechtelijke middelen om het plan vlot te trekken.
Minder huizen Havo-terrein
VORDEN - De gemeente Bronckhorst gaat akkoord met een zo snel mogelijke verdere ontwikkeling van het zogeheten Havo-terrein bij het station in Vorden. De raad heeft ingestemd met het inzetten van alle publiekrechtelijke middelen om het plan vlot te trekken.
http://www.gelderlander.nl/regio/achterhoek/minder-huizen-havo-terrein-1.3085535
2010-09-25T05:00:32+0000
http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.3492589.1353676134!image/image-3492589.jpg
Vorden - De Gemeente Bronckhorst Gaat Akkoord Met Een Zo Snel Mogelijke Verdere Ontwikkeling Van Het Zogeheten Havo
Achterhoek
Home / Regio / Achterhoek / Minder huizen Havo-terrein

Minder huizen Havo-terrein

  • Afbeelding
   Fotograaf
  VORDEN - De gemeente Bronckhorst gaat akkoord met een zo snel mogelijke verdere ontwikkeling van het zogeheten Havo-terrein bij het station in Vorden. De raad heeft ingestemd met het inzetten van alle publiekrechtelijke middelen om het plan vlot te trekken.
  Dat betekent dat de grond die nog niet in handen is van de gemeente via een onteigeningsprocedure in haar bezit kan komen.

  Al jaren slagen de gemeente en Van Goethem die een deel van de grond in bezit heeft er niet in om overeenstemming over de prijs te bereiken. De gemeente heeft hem nu opnieuw in de gelegenheid gesteld voor 1 oktober te reageren op een bod.

  Er zijn de afgelopen jaren ook al tal van plannen voor woningbouw voorbij gekomen waarvan geen enkele het haalde.

  Zo was er een plan van 49 woningen waarvan een deel appartementen, een plan van 23 en het nu voorliggende plan telt nog maar zestien woningen. Onder andere een gevolg van de ontwikkelingen op de woningmarkt maar ook vanwege bevolkingskrimp in Bronckhorst.

  Het college verwacht met die zestien woningen het plan gemakkelijker uit te kunnen voeren.

  Bronckhorst heeft vijf ton gereserveerd voor de risico's van een eventueel negatief exploitatiesaldo van het plan.

  Het oude Havo-complex is tijdelijk in beheer gegeven aan de Veilingcommissie die er haar opslag heeft. Een deel van het gebouw wil Bornckhorst komend najaar nog slopen.

  Het grootste deel blijft staan en wordt te zijner tijd doorgeleverd aan een ontwikkelaar of als bouwrijpe grond in de vorm van bouwkavels aan particulieren.