article
1.5844073
RENKUM - De Renkumse fractievoorzitters praten morgen met de commissaris van de Koning over de positie van burgemeester Gebben. Slecht nieuws voor hem? Dat hoeft niet.
Lot van burgemeester Gebben is nog niet bezegeld
RENKUM - De Renkumse fractievoorzitters praten morgen met de commissaris van de Koning over de positie van burgemeester Gebben. Slecht nieuws voor hem? Dat hoeft niet.
http://www.gelderlander.nl/regio/arnhem-e-o/renkum/lot-van-burgemeester-gebben-is-nog-niet-bezegeld-1.5844073
2016-03-21T16:56:00+0000
http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.5833850.1458216077!image/image-5833850.jpg
Renkum,B&W,Burgemeester,hermes
Renkum
Home / Regio / Arnhem e.o. / Renkum / Lot van burgemeester Gebben is nog niet bezegeld

Lot van burgemeester Gebben is nog niet bezegeld

Foto's
1
Reacties
Reageer
  • Afbeelding
   Beschrijving
   Jean Paul Gebben. Inzet: de foto die Gebben in opspraak bracht.
  RENKUM - De Renkumse fractievoorzitters praten morgen met de commissaris van de Koning over de positie van burgemeester Gebben. Slecht nieuws voor hem? Dat hoeft niet.

  De uit de hand gelopen stapavond terwijl burgemeester Jean Paul Gebben van Renkum oproepdienst had, bezorgt de gemeenteraad hoofdbrekens. Maar kan de raad een burgemeester ontslaan en wat is de status van het bezoek aan commissaris van de Koning Clemens Cornielje morgen?

  1 Kan de gemeenteraad een burgemeester ontslaan?
  Nee. In tegenstelling tot bij een gekozen wethouder, kan de gemeenteraad een burgemeester niet naar huis sturen. De burgemeester is benoemd door de koning en de minister van Binnenlandse Zaken ('de Kroon') en alleen de minister kan de burgemeester ontslaan. De gemeenteraad kan wel het vertrouwen in de burgemeester opzeggen en een aanbeveling tot ontslag doen. Hiervan zal de raad eerst de commissaris van de Koning moeten inlichten. Alleen vanwege zwaarwegende gronden of een afwijkend advies van de commissaris van de Koning kan een minister afzien van ontslag.

  2 Betekent het bezoek van morgen van de fractievoorzitters, wethouders, gemeentesecretaris en raadsgriffier aan de commissaris van de Koning slecht nieuws voor Gebben?
  Niet direct. De fractievoorzitters en wethouders zitten behoorlijk met deze kwestie in hun maag. Het bezoek aan Cornielje is een oriënterend gesprek, stellen ze. Omdat we het hier hebben over een uitzonderlijke situatie wil de raad uit oogpunt van zorgvuldigheid weten hoe Cornielje tegen de kwestie aankijkt.

  Bovendien, als de raadsfracties al tot de conclusie waren gekomen dat de positie van Gebben onhoudbaar is, dan was het wel zo netjes geweest om hem daarvan op de hoogte te stellen, zodat hij zelf zijn conclusies kan trekken. De fracties laten weten dat dat momenteel niet aan de orde is.

  3 Kunnen de fractievoorzitters namens hun fracties en dus de raad een besluit nemen over de positie van Gebben?
  Nee. De gemeenteraad moet een vergadering uitschrijven, zodat de gehele raad kan meepraten over het voorstel om de burgemeester te ontslaan. De Gemeentewet schrijft overigens wel een afkoelings- of bezinningsperiode voor van ten minste 2 weken tussen het conflict en het ontslagverzoek aan de minister.

  4 Kan Gebben zelf nog wat doen aan de situatie?
  In principe niet. Zijn lot is letterlijk in handen van de gemeenteraad. Mogelijk dat de commissaris van de Koning hem persoonlijk nog om uitleg zal vragen, maar daar blijft het dan bij.

  5 Heeft een burgemeester recht op een ontslaguitkering of wachtgeld?
  Ja. Burgemeesters hebben altijd recht op deze uitkering, ook als ze zelf ontslag nemen. Wel kan een burgemeester zelf besluiten om af te zien van wachtgeld. De hoogte van het wachtgeld bedraagt in het eerste jaar 80 procent van het laatst genoten salaris en daarna 70 procent. Daar komen vakantiegeld en eindejaarsuitkering bovenop. De wachtgeldregeling geldt voor de maximale duur van drie jaar en twee maanden.


  Overledenen in de regio

  Meer informatie overlijdensadvertenties