article
1.2676024
SPIJK - Omwonenden zijn tegen uitbreiding van het industrieterrein Spijksedijk tussen Spijk en Tolkamer. Ze vrezen groeiende overlast en teloorgang van natuur- en landbouwgebied.
Spijksedijk wil af van overlast
SPIJK - Omwonenden zijn tegen uitbreiding van het industrieterrein Spijksedijk tussen Spijk en Tolkamer. Ze vrezen groeiende overlast en teloorgang van natuur- en landbouwgebied.
http://www.gelderlander.nl/regio/liemers/spijksedijk-wil-af-van-overlast-1.2676024
2008-11-19T22:43:16+0000
http://www.gelderlander.nl/polopoly_fs/1.3535902.1354265762!image/image-3535902.jpg
Spijk - Omwonenden Zijn Tegen Uitbreiding Van Het Industrieterrein Spijksedijk Tussen Spijk En Tolkamer
Liemers
Home / Regio / Liemers / Spijksedijk wil af van overlast

Spijksedijk wil af van overlast

  • Afbeelding
   Fotograaf
  SPIJK - Omwonenden zijn tegen uitbreiding van het industrieterrein Spijksedijk tussen Spijk en Tolkamer. Ze vrezen groeiende overlast en teloorgang van natuur- en landbouwgebied.

  Stukken landbouwgrond die nu nog deel uitmaken van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) dreigen te worden opgeofferd aan de grondhonger van de bedrijven, denkt de Belangengroep Omwonenden Geuzenwaard-Tengnagelwaard. Door dat de provincie en de gemeente deze EHS-status willen opheffen krijgen de bedrijven mogelijk vrij spel.

  De belangengroep vindt verder dat recycling en opslag van buizen op het industrieterrein aan de Spijksedijk niet thuishoren. Er lopen procedures van zowel provincie (milieuvergunning) als gemeente (bestemmingsplan).

  De belangengroep heeft 140 handtekeningen tegen overlast en uitbreiding aangeboden aan het gemeentebestuur van Rijnwaarden.

  De belangengroep Omwonenden Geuzenwaard-Tengnagelwaard bestaat uit inwoners van Spijk, Tolkamer en Lobith.

  De handtekeningen zijn verzameld in een aantal straten rondom het industrieterrein Spijksedijk. 'De actie is een dringend signaal aan de gemeente Rijnwaarden. De bewoners onderstrepen hiermee dat de zware industrie de leefbaarheid bedreigt voor een groot aantal mensen' vindt de belangengroep.

  De activiteiten op het industrieterrein Spijksedijk zijn de laatste jaren toegenomen en daarmee ook de overlast in de vorm van lawaai, stank en stof. Ook de visuele uitstraling van het gebied en de verlichting van het terrein wordt door andere Rijnwaardenaren en recreanten als lelijk en storend ervaren. 'Het contrast met het direct nabijgelegen natuurgebied Geuzenwaard van Staatsbosbeheer, is enorm', zegt de belangengroep.

  Omwonenden hebben hun klachten ook gedeponeerd bij de provincie. Volgens woordvoerster Lysette Pardon van de belangengroep is er over drie maanden overleg met de gemeente.