article
1.6617333
Het zal de herfst wel zijn. Als verdorde bladeren dwarrelen de wethouders naar beneden. In Nijmegen, in Veenendaal en in Neder-Betuwe moesten wethouders verdwijnen, na ruzie met collega's of onenigheid met de coalitiegenoten
Het Volk
Het zal de herfst wel zijn. Als verdorde bladeren dwarrelen de wethouders naar beneden. In Nijmegen, in Veenendaal en in Neder-Betuwe moesten wethouders verdwijnen, na ruzie met collega's of onenigheid met de coalitiegenoten
http://www.gelderlander.nl/uit-thuis/columns/rob-berends-1.5247999/het-volk-1.6617333
2016-10-29T10:04:00+0000
Rob Berends
Home / Uit & Thuis / Columns / Rob Berends / Het Volk

Rob Berends

Afbeelding
Onderwerp
Rob Berends (1967) is politiek verslaggever van De Gelderlander. Hij kent de weg in de wandelgangen van provincies, stadsregio en gemeenten.
Auteur
Door Rob Berends
Terug naar Blog overzicht

Over dit blog

Iedere zaterdag beschouwt Berends de gedragingen van Gelderse hoogwaardigheidsbekleders en waarschuwt hij hen, vaak voor de laatste maal. Zijn columns gaan over politiek en alles wat daarop lijkt.

Het Volk

Reacties
Reageer
Het zal de herfst wel zijn. Als verdorde bladeren dwarrelen de wethouders naar beneden. In Nijmegen, in Veenendaal en in Neder-Betuwe moesten wethouders verdwijnen, na ruzie met collega's of onenigheid met de coalitiegenoten

Grote opwinding bleef in alledrie gemeenten uit, nergens waren betogingen voor of tegen de vertrokken wethouder. De vraag is of de meerderheid van de inwoners van Nijmegen, Neder-Betuwe en Veenendaal wel weet dat een politieke carrière tot een tragisch einde is gekomen.

De bemoeienis van Het Volk met de lokale politiek is klein en krimpt steeds verder ineen. Ongeveer 2 procent van de bevolking is lid van een politieke partij. En slechts een deel van die 2 procent is werkelijk actief. De politieke partijen hengelen in een vijvertje, waaruit de meeste vissen zijn vertrokken. De gemeenten worden bestuurd door een kleine groep belangstellenden; de meeste mensen hebben andere bezigheden. Dat is lastig in een systeem waarin Het Volk zou moeten regeren.

Natuurlijk, er zijn politici die zeker weten dat zij Het Volk kennen en dat zij namens Het Volk spreken. De opvattingen van Het Volk blijken dan als door een wonder samen te vallen met hun eigen opvattingen, heel gek is dat.

Er zijn al veel pogingen gedaan om De Mensen meer bij de politiek te betrekken. Burgertoppen, meer macht naar wijkraden, referenda, G1000's; het hield niet op. Maar vrijwel altijd waren het alleen de usual suspects die kwamen opdagen. In Arnhem, de hoofdstad van de mislukte referenda, weten ze het echt niet meer. De politiek besloot een referendum over woningbouw in de uiterwaarden zelf te torpederen. Dit is de vraag die de bevolking moet beantwoorden: 'Steunt u het concept-raadsbesluit Uitvoering fase 2 Gebiedsvisie Stadsblokken en Meinerswijk?'

Landelijk is er een nieuw idee gelanceerd, door een groep bezorgde politici. Code Oranje, noemen de politici zichzelf. Vijf voor Twaalf had ook gekund. Of de Rand van de Afgrond. Zij stellen voor om de gemeenteraad samen te stellen door loting. Trek 50 willekeurige namen uit het bevolkingsregister en laat die mensen samen een jaar lang een gemeente besturen. De Belgische politicoloog David van Reijbroek stelde het eerder ook al voor.

Ik zou zeggen: doe een experiment in een gemeente waar het weinig kwaad kan en waar politieke partijen jaren hebben gefaald. Oude IJsselstreek komt als eerste in aanmerking.Overledenen in de regio

Meer informatie overlijdensadvertenties