Egbert

ColumnIn mijn hoofd zit een leegte. Het gat heeft het silhouet van een volwassen man. Egbert, de hoofdpersoon uit mijn aanstaande roman, bivakkeerde daar de afgelopen jaren. Ik gaf hem te eten en te drinken, liet hem werken en liefhebben. Ik bood onderdak aan zijn gepieker, waardoor het soms filerijden werd in mijn bovenkamer.

Vooral ‘s nachts kon het druk zijn, als ik ook niet meer wist hoe ik hem kon helpen. Dan maande ik hem te gaan slapen, omdat ik mijn rust nodig had. ,,Sorry Egbert’', zei ik dan, ,,ik moet morgen weer gewoon naar mijn werk.’'

Columns