Volledig scherm
© Bert Spiertz

Meer suïcides in de jeugdzorg dan ooit

DEELEN /DEN HAAG - Instanties voor jeugdzorg in Nederland rapporteerden vorig jaar 16 gevallen van suïcide, meer dan ooit tevoren. Volgens de Gelderse zorginstelling Pluryn komt dat mede doordat er in de jeugdzorg meer jongeren met ernstige psychische en psychiatrische problemen worden opgevangen.

,,Er is sprake van een verschuiving van de GGZ, de geestelijke gezondheidszorg, naar de jeugdzorg’’, zegt Pluryn-manager Marian Draaisma. ,,Het gaat om een complexe doelgroep die tussen het wal en schip van het huidige hulpverleningsaanbod valt. In de GGZ zijn de verblijfsplaatsen voor jeugdigen afgebouwd. Zodra de inschatting is dat de jongere enigszins stabiel is er er geen acute risico's meer zijn, worden zij ontslagen uit de GGZ.’’

Opgave

Ouders, instellingen en gemeenten komen vervolgens vaak voor de zeer moeilijke opgave om passende zorg voor deze jongeren te vinden, zegt Draaisma. ,,Binnen de jeugdzorg is hier bezorgdheid over. We constateren een toename van onder meer ernstig automutilerend als ook suïcidaal gedrag.’’

Het gaat veelal om jongeren die kampen met ernstige stoornissen zoals zware vormen van autisme, adhd en angststoornissen of ernstige trauma’s. Jeugdzorginstanties die de meeste intensieve vorm van hulp bieden (de zogenaamde Jeugdzorg-plus, waaronder de Heldringstichtingen in Zetten en de Hoenderloo Groep in Deelen),  zien het aantal 'ernstige gevallen' toenemen.

Tegelijkertijd, zegt Draaisma, is de opdracht aan zorginstellingen de hulp zo kort mogelijk te verlenen en het kind of de jongere  zo snel mogelijk naar een lichtere, en minder kostbare, vorm van hulp in de regio van herkomst door te plaatsen. ,,Voor deze doelgroep met zeer complexe problematiek blijkt deze vervolgvoorziening vervolgens regelmatig te licht.’’

Verklaring

In een reactie op het toegenomen aantal geregistreerde zelfdodingen, wijst de Inspectie Jeugdzorg erop dat er sinds de nieuwe Jeugdwet 2015 meer jeugdhulpaanbieders verplicht zijn om calamiteiten te melden. ,,Mogelijk verklaart dit mede de stijging van het aantal suïcidemeldingen’’, zegt woordvoerster Jolanda Chevalier.

Volgens de inspectie vond vorig jaar 1 suïcide plaats in een gesloten afdeling van een jeugdzorginstelling , de zaak-Luciano bij Hoenderloo Groep in Deelen. In de andere gevallen ging het om zelfdodingen in een open instelling, in de pleegzorg, ambulante jeugdzorg of zorg voor alleenstaande minderjarige asielzoekers.

In samenwerking met indebuurt Arnhem

Arnhem e.o.