Volledig scherm
De gemeente Arnhem probeert de greep op de uitgaven voor jeugdzorg te verstevigen, maar desondanks zijn ze weer gestegen. © Getty Images

Arnhem maakt nog meer water bij jeugdzorg dan verwacht; gat van 5 miljoen

ARNHEM - Een clubje knappe koppen moet de gemeente Arnhem op korte termijn aan extra ideeën helpen om de uitgaven in de jeugdzorg af te remmen. Het miljoenentekort dat al werd bevochten, is tóch weer verder opgelopen. 

De oorzaak is dat het aantal cliënten het afgelopen jaar met ongeveer 7 procent is toegenomen, in vergelijking met het jaar ervoor. De groei vlakt wel af, maar is sterker dan de gemeente vorig jaar verwachtte. Bovendien is het ook nog eens zo dat gemiddeld per cliënt meer geld wordt uitgegeven omdat ze langer van de zorg gebruik maken.

Kosten 5 miljoen extra

Quote

Het erge is: de groei is er nog niet uit

Roeland van der Zee, Wethouder gemeente Arnhem

Per saldo leidt dat jaarlijks tot circa 5 miljoen extra aan kosten. Dat is in de wetenschap dat de gemeente vorig jaar ook al ruim 12 miljoen euro tekort kwam. In de gemeenteraad leidde dat destijds tot het besluit om goedkoper werkmethoden te zoeken, die 7,5 miljoen moeten opleveren. 

Daarnaast is onder meer een greep in de reserves gedaan.  Door de stijgende kosten gaat in de jeugdzorg in Arnhem al met al nu zo’n 63 miljoen om.

Het nog steeds groeiende beroep op de jeugdzorg is een probleem wat meer gemeenten nekt. Sinds het moment, vijf jaar geleden, dat het rijk de verantwoordelijkheid ervoor aan hen overdroeg, is het aantal cliënten alleen maar gegroeid. Die trend is ook in Arnhem zichtbaar. ,,En het erge is dat-ie er nog niet uit is”, zegt VVD-wethouder Roeland van der Zee.

In andere gemeenten heeft het hoofdpijndossier dat de jeugdzorg is het voortbestaan van zwembaden en bibliotheken al op het spel gezet. Gezamenlijk lobbyen de gemeenten bij het rijk om te helpen bij het dempen van het financiële moeras waarin ze door de jeugdzorg dreigen weg te zinken. 

Tandje erbij

Van der Zee en zijn collega Hans de Vroome van D66 willen zich niet rijk rekenen en willen voorkomen dat ook in Arnhem voorzieningen moeten sluiten. ,,Wij willen de uitgaven afremmen en moeten nu een tandje bij zetten”, zegt De Vroome. Nieuwe grepen in de reserves achten ze niet verantwoord voor de financiële stabiliteit van de gemeente.  

Een zogeheten taskforce moet ideeën aanleveren voor aanvullende besparingen op de kosten. Die worden door het college van burgemeester en wethouders op korte termijn tot voorstellen aan de gemeenteraad uitgewerkt. Al in het tweede kwartaal van het jaar moeten die  worden uitgevoerd. En ze komen bovenop alles wat al was uitgezet om het lek te dichten.

Praktijkondersteuner als poortwachter

Zo hoopt de gemeente dat de toestroom naar de jeugdzorg wordt geremd door de inzet van praktijkondersteuners bij huisartsen. Die moeten zoeken naar goede, maar ook goedkoper alternatieven. Verder is het streven jeugdigen vaker thuis te helpen en minder snel in een instelling op te nemen. Dit jaar worden ook nieuwe inkoopvoorwaarden van kracht, die zorgleveranciers  dwingen meerdere hulpvormen aan te bieden en dan niet alleen de duurste.

Echtscheidingen, prestatiedruk op school en verwachtingen van ouders leiden volgens de gemeente tot een nog steeds groeiende vraag om hulp van jongeren in de knel.  De mensen weten de professionele hulp ook makkelijker te vinden. Hun eigen netwerk biedt geen of onvoldoende soelaas. 

In samenwerking met indebuurt Arnhem

Arnhem e.o.