Arnhem, 11 september 2019. Boenmars: Een groep bomenliefhebbers marcheert vandaag door de stad. 204765 . Foto: Gerard Burgers
Volledig scherm
Arnhem, 11 september 2019. Boenmars: Een groep bomenliefhebbers marcheert vandaag door de stad. 204765 . Foto: Gerard Burgers © Gerard Burgers

Biomassacentrale Arnhem verder onder druk: gemeenteraad is tegen, ook Remkes twijfelt

ARNHEM - De biomassacentrale op Industriepark Kleefse Waard komt steeds meer onder druk te staan. De gemeenteraad van Arnhem wil dat de centrale niet open gaat. De commissie-Remkes, die advies geeft over hoe het stikstofprobleem in Nederland op te lossen, adviseert provincies en gemeenten nog eens goed de effecten van biomassacentrales te bekijken.

Het Arnhems college van burgemeester en wethouder gaat het bestuur van de provincie Gelderland melden dat de biomassacentrale niet moet gaan draaien. In de centrale wordt hout gestookt, daarbij komen stoffen vrij die slecht zijn voor de natuur en de mens.

Met uitzondering van de VVD en het CDA stemden alle partijen in de raad woensdagavond in met een motie waarin het college wordt opgedragen de zorgen van de gemeenteraad aan de provincie over te brengen.

Gemeente heeft formeel niets te zeggen

De uitspraak, afgedwongen op voorstel van de SP, de Partij voor de Dieren, de Arnhemse Ouderen Partij, Arnhem Centraal en D66, is vooral een gebaar naar het verzet onder de Arnhemse burgerbevolking tegen de centrale. Groeperingen als Arnhems Peil en Behoud Bomen Arnhem menen onder meer dat de houtgestookte centrale de uitstoot van kooldioxide en stikstof verergert. 

Formeel heeft de gemeente niets over de centrale te zeggen. De provincie gaat over de vergunningen en die zijn al verleend. De rijksoverheid heeft al een subsidie van 76 miljoen euro over 12 jaar in het vooruitzicht gesteld. Op 1 oktober gaat de centrale normaliter open. Vrijdag worden door een provinciale commissie nog wel 157 bezwaren behandeld tegen de houtopslag die exploitant Veolia op het terrein wil inrichten.   

‘Niet de ideale oplossing’

De meerderheid van de gemeenteraad wil dat het college er bij de provincie op aandringt dat zij de natuur- en omgevingsvergunning voor de biomassacentrale opnieuw beoordeelt. Half oktober wil de raad weten of het wat heeft opgeleverd.

VVD-gemeenteraadslid Steffenie Pape vindt de uitspraak van de raad afbreuk doen aan de betrouwbaarheid van de overheid. De afspraken over de biomassacentrale zijn immers al geformaliseerd. Ook stelt zij dat de uitstoot nog erger is als de bedrijven op IPKW voor hun energie alsnog op een gasgestookte centrale zijn aangewezen. ,,Dit is niet de ideale oplossing, maar het is een stap op weg naar duurzamer methoden.”

Natura2000

De commissie-Remkes schrijft in haar advies ‘Niet Alles Kan’ dat woensdag verscheen, dat de bijstook van biomassa in grote energiecentrales niet gewenst is. Voor kleinere centrales, zoals die in Arnhem, zou nader onderzocht moeten worden of deze niet zorgen voor het neerdalen van stikstof op nabijgelegen Natura2000-gebieden. De uiterwaarden langs de Nederrijn zijn Natura2000, behalve die in Arnhem. Maar bij Oosterbeek en Westervoort gelden ze wel als beschermde natuur. 

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

In samenwerking met indebuurt Arnhem

Arnhem e.o.