Volledig scherm
Foto ter illustratie.

Dat referendum in Arnhem, waar gaat dat nu eigenlijk over?

ARNHEM - Woensdag 30 november mogen 122.505 Arnhemmers stemmen voor het referendum over Stadsblokken-Meinerswijk. De discussie is soms behoorlijk troebel. Hoe zit het nu? Ga er eventjes voor zitten Hieronder hebben we dertien van de meest gestelde vragen, en de antwoorden, op een rij gezet.

Dat referendum, waar gaat dat nu eigenlijk over?
Dat is geen eenvoudige vraag. De aanleiding voor het referendum is de mogelijkheid die de gemeente Arnhem wil bieden om woningen te bouwen in Stadsblokken en Meinerswijk. De Burgercoalitie Stadsblokken-Meinerswijk, die het initiatief nam voor de volksraadpleging, is daar tegen. De groep (voornamelijk evormd door bewoners, omwonenden en milieu-organisaties) vreest bijvoorbeeld schade voor de natuur en dat nieuwe bewoners gaan klagen over activiteiten in het gebied.

Waarom staat er dan niet op mijn stempas: ‘Bent u voor of tegen woningen’?
Omdat dat niet volgens de regels is die de gemeenteraad heeft afgesproken voor referenda. Die schrijven voor dat de burgers bij een volksraadpleging wordt gevraagd of zij voor of tegen een voorgenomen raadsbesluit zijn. Daarom staat op de stempas: ‘Steunt u het concept-raadsbesluit ‘Uitvoering fase 2 Gebiedsvisie Stadsblokken en Meinerswijk?’.

Oké... Hoe zit dat met die gebiedsvisie?
Arnhem heeft in 2012, na een proces waaraan honderden inwoners meededen, besloten van Stadsblokken en Meinerswijk een ontmoetingsplek te maken voor mensen uit Noord en Zuid. Voor evenementen, festivals en recreatie. Natuur en landschap moeten versterkt worden, de Rijn moet meer ruimte krijgen en de cultuurhistorie moet zichtbaarder worden. De eerste fase van dat plan, samengevat in die gebiedsvisie, is al zichtbaar. Arnhem en Rijkswaterstaat hebben daaraan samen gewerkt bij het uitvoeren van het Deltaplan ‘Ruimte voor de rivier’. De tweede fase van die ‘wilde achtertuin van de stad’ kan niet worden gerealiseerd, want de grond die ervoor nodig is, is niet van de gemeente.

Van wie is die dan?
Het gebied is in totaal 300 hectare groot. De helft is van de gemeente en andere overheden. Zo’n 2 procent is in handen van particulieren. De andere helft is sinds eind 2015 in handen van Kondor Wessels Projecten (KWP). Voordien was een groot deel van de grond in Stadsblokken en Meinerswijk eigendom van projectontwikkelaar Phanos, dat er duizenden huizen wilde bouwen. Die ideeën waren de aanleiding voor het eerder genoemde ‘burgerparticipatieproces’.
Phanos, inmiddels failliet, lag alleen maar overhoop met de gemeente Arnhem en wilde nergens aan meewerken. KWP wil dat wel. Er komt onder meer een evenemententerrein, een stadsstrand langs een nieuw te graven geul, een historische werf en ruimte voor cultuur als de grondeigenaar in een klein deel van het gebied woningen mag bouwen. Het resterende groene gebied (56 hectare) wordt dan aan de gemeente geschonken. Ter illustratie: Park Sonsbeek meet 67 hectare.

Ik hoor vertellen dat heel Meinerswijk wordt volgebouwd.
Dat klopt niet. KWP wil in Meinerswijk alleen bouwen op het huidige bedrijventerrein. Dat moet plaatsmaken voor een aantal woningen. Verder is het de bedoeling dat er op Stadsblokken appartementen worden gebouwd op de delen waar nu nog de betonfunderingen van de voormalige scheepswerf ASM liggen.

Om hoeveel woningen gaat het dan?
Er mag maximaal 20.000 vierkante meter aan gebouwen worden neergezet. De helft in Meinerswijk, de andere helft op op Stadsblokken. Daarvan mag ten hoogste 60 procent bestaan uit woningbouw, 16.000 vierkante meter dus. Dat komt omgerekend neer op 250 grote tot 350 kleine woningen, of alles wat er tussenin zit. De gemiddelde bouwhoogte is 7 meter in Meinerswijk, 15 meter op Stadsblokken. Er komt 0,15 procent meer bebouwing dan er momenteel staat.

Maar wordt er straks niet stiekem meer gebouwd als we nu ‘ja’ zeggen?
Nee, verzekert de gemeente Arnhem. KWP is bij een ‘ja’ gebonden aan wat maximaal mogelijk is. Komt de projectontwikkelaar uiteindelijk met een plan met meer bebouwing, dan voldoet dat niet aan de voorwaarden en moet hij zijn huiswerk over gaan doen.

Raakt Arnhem straks de festivals op Stadsblokken kwijt?
Nee. Het is juist het doel van de visie om meer mensen naar het gebied te trekken, zoals nu al gebeurt met onder meer Cirque de la Liberté, De Luie Hond, Free Your Mind en de historische werf. Dergelijke activiteiten worden uitgebreid en er komt een duurzaam evenemententerrein op Stadsblokken, zodat bijvoorbeeld niet meer hoeft te worden gewerkt met vervuilende dieselgeneratoren.

Toch snap ik het niet. Ik hoor uiteenlopende verhalen en ik zie allerlei impressies die elkaar tegenspreken.
Het is inderdaad lastig, vooral omdat er nog helemaal geen concreet plan is. Dat moet nog worden gemaakt en dat concept-raadsbesluit bepaalt aan welke voorwaarden dat moet voldoen. De plaatjes geven slechts een indruk van hoe het kán worden. Over het uiteindelijke plan volgt nog een inspraakronde als er een bestemmingsplan moet worden gemaakt.

Wat gebeurt er met de uitslag van het referendum?
De volksraadpleging is raadgevend. Maar omdat de partijen D66, SP en Arnhem Centraal al hebben gezegd de uitslag te zullen respecteren, is de uitslag bindend. D66 en SP zijn vóór de visie, maar als de Arnhemmer in meerderheid ‘nee’ stemt, zullen zij in de gemeenteraad tegenstemmen, hebben ze beloofd.

Een referendum is toch pas geldig als een minimum aantal mensen gaat stemmen?
Dat wás in Arnhem zo. De drempel lag op 30 procent van de stemgerechtigden. Daarom waren de referenda over de Rijnbooghaven in 2007 (opkomst 10,3 procent) en over Kunstencluster ArtA in 2014 (17,7 procent) niet geldig. In de nieuwe referendumverordening is de opkomstdrempel afgeschaft. Uit strategisch oogpunt niet naar de stembus gaan, loont niet langer. Ieder stembiljet telt.

Wat gebeurt er als de meerderheid tegen is?
Dan duurt het mogelijk tot na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 voor er weer een nieuwe visie kan worden gemaakt. KWP heeft al gezegd dat het bedrijf in dat geval de exploitatie van het huidige bedrijventerrein in Meinerswijk gaat intensiveren en dan blijft het deel van het gebied dat van KWP is ontoegankelijk.

Goed, ik wil inderdaad mijn stem uitbrengen. Hoe doe ik dat?
Dat kan in dezelfde stembureaus als bij het referendum over Oekraïne. Er zijn woensdag zeventig stemlokalen open, van 7.30 uur in de ochtend tot 21.00 uur ’s avonds. Op Station Arnhem Centraal kan al vanaf 7.00 uur worden gestemd.

Heeft u toch nog meer vragen? Kijk dan op de speciale referendumsite van de gemeente Arnhem: arnhem.nl/referendum.

Volledig scherm
© ANP

In samenwerking met indebuurt Arnhem

Arnhem e.o.