Volledig scherm
In Arnhem-Noord kwam er de afgelopen jaren een hele wijk bij, op het voormalige kazerneterrein Saksen Weimar. © Gerard Burgers

Snel meer huizen in regio Arnhem-Nijmegen door deal met rijk

ARNHEM - Een overeenkomst met het rijk moet er toe leiden dat het tekort aan woningen in de regio Arnhem-Nijmegen sneller wordt aangepakt. 

Na de stad Groningen, de regio's Utrecht en Eindhoven, de zuidelijke Randstad en de metropoolregio Amsterdam is de regio Arnhem-Nijmegen de zesde - en laatste -  die op het punt staat een woondeal te sluiten met minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Daarin komen afspraken te staan over het op korte termijn opvoeren van de woningbouwproductie.
Volgens de Arnhemse wethouder van Wonen Ronald Paping zal de woondeal, die in februari moet worden bezegeld, steun geven aan de woningbouwambities in de regio.

 Arnhem en Nijmegen staan in de top 10 van steden met een woningtekort. In Nijmegen is dat al boven de 7.000 huizen opgelopen, in Arnhem boven de 5.000.  

Een deel van de 1 miljard euro

Paping rekent onder meer op een deel van de 1 miljard euro die het kabinet heeft uitgetrokken voor woningbouw in de steden en regio's waarmee een deal wordt gesloten.   

Afspraken over het opknappen en verduurzamen van bestaande woningen en het versterken van de sociale samenhang in wijken waar problemen als armoede, schulden en laaggeletterdheid spelen, zijn wellicht ook mogelijk. Dat geldt tevens voor het aanpakken van misstanden op de woningmarkt. 

Het woningtekort in Arnhem is een optelsom van de actuele vraag naar huizen en van de ontwikkeling ervan nu en in de komende jaren. De huidige voorraad is niet voldoende om iedereen aan woonruimte te helpen en de vraag neemt alleen maar toe.

,,Dat komt onder meer door Randstedelingen die naar het oosten trekken en door gezinsverdunning", legt Paping uit. ,,Er komen steeds meer alleenstaanden, ook als gevolg van scheiding.” 

Nieuw plan is in aantocht

Volgende maand wil de wethouder met een plan voor de woningbouwontwikkeling in Arnhem komen. De aandacht zal uitgaan naar betaalbare koophuizen en woningen met een huur tussen de 710 en 1.000 euro. De huidige bestuurscoalitie in Arnhem heeft verder afgesproken dat nieuwbouw voor 30 procent in de sociale huursector moet vallen, met huren tot 710 euro. 

Plekken om te bouwen, zijn in de stad lastig te vinden. ,,We hebben voor circa 7.000 woningen nog ruimte, dat moet voor de korte en middellange termijn voldoende zijn", denkt Paping.

,,We blijven zoeken naar nieuwe locaties voor de lange termijn.” Bouwen in de Arnhemse parken is een no go, de oplossing zal onder meer in verdichting van bebouwing in bestaande wijken liggen en in hoogbouw.   

In samenwerking met indebuurt Arnhem

Arnhem e.o.