Volledig scherm
In Bristol zijn vanaf volgend jaar dieselauto's helemaal niet meer welkom © Getty

In deze Britse stad is over een jaar geen enkele dieselauto meer welkom

Londen is streng voor auto's met vervuilende motoren, maar de Britse stad Bristol maakt het helemaal bont. Over een jaar zijn daar helemaal geen dieselmotoren meer welkom.

Dat komt door de ernstige stikstof(dioxide)vervuiling, die ervoor zorgt dat in Groot-Brittannië jaarlijks 23.500 mensen vroegtijdig overlijden. Het heeft ertoe geleid dat maar liefst 36 van de 43 regionale overheden worden gedwongen tot actie over te gaan om het NO2-gehalte terug te dringen.

Slechts zeven van deze overheden hebben een stikstofgehalte dat niet als ‘zeer hoog’ kan worden omschreven. NO2 veroorzaakt vooral longproblemen, van astma tot kanker. Bovendien draagt een hoge stikstofconcentratie in de lucht bij aan de vorming van ozon en fijnstof, die tot veel ernstiger gezondheidsproblemen leiden. 

De Britse steden zoeken naar oplossingen die voor een deel in de lijn liggen van de maatregelen die ook in Nederland worden overwogen. De  Britse stad Bristol is er al over uit. Volgens de autoriteiten aldaar is de dieselmotor de bron van alle kwaad en dus worden vanaf 2021 alle dieselvoertuigen tussen 7 uur ’s morgens en 3 uur in de namiddag niet meer in de stad of op de snelwegen rond de stad mogen rijden. 

Alleen taxi’s en hulpverleners mogen met hun diesels nog de stad in. Andere partijen kunnen tijdelijk een ontheffing aanschaffen. Om minder kapitaalkrachtige inwoners met een dieselauto tegemoet te komen, verleent Bristol hen een financiële genoegdoening wanneer zij hun dieselauto willen inruilen voor een benzinevariant.

  1. Vlaamse automobilistenclub verzet zich tegen ‘discriminatie’ van oude diesels: ‘142.000 auto’s ten onrechte uit stad gebannen’

    Vlaamse automobi­lis­ten­club verzet zich tegen ‘discrimi­na­tie’ van oude diesels: ‘142.000 auto’s ten onrechte uit stad gebannen’

    De Belgische zusterorganisatie van de ANWB, de VAB, verzet zich op basis van een praktijktest tegen de ‘discriminatie’ van oude diesels. Volgens de automobilistenclub stoot één op de vijf Euro 4-diesels lang niet zoveel fijnstof uit als gedacht en worden deze auto's ten onrechte de stad uitgejaagd. ,,Baseer een lage-emissiezone op de wérkelijke uitstoot van auto’s, in plaats van op die Euro-norm.‘’