Volledig scherm
Vrijwilligers helpen senioren met boodschappen doen. De seniorenraad van Berg en Dal maakt zich zorgen: Wanneer zijn de grenzen aan de inzet van vrijwilligers bereikt?' Archieffoto Hans van de Vlekkert

‘Aantal vrijwilligers halveert in nabije toekomst’

GROESBEEK - De gemeente Berg en Dal rekent als het gaat om zorg teveel op de inzet van vrijwilligers en mantelzorgers.  'Hebben we wel oog voor de grenzen aan de inzet van vrijwilligers?’ En: Reken we ons niet te rijk? Immers, demografische ontwikkelingen duiden erop dat het potentieel juist minder wordt, halveert.’

Dat stelt de Seniorenraad van Berg en Dal in een reactie op  de plannen van de gemeente voor de zorg  tussen nu en 2021 , het 'beleidskader sociaal domein’ zoals dat in ambtelijk jargon heet. De gemeente verwacht de komende jaren een toenemende vraag naar ondersteuning en voorzieningen. In 2040 is een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder. ‘Het aantal ouderen (vergrijzing) dat langer thuis woont, neemt toe. Kwetsbare mensen en mensen met een beperking wonen steeds vaker zelfstandig in wijken en buurten in plaats van in instellingen en tehuizen.’ 

De kosten nemen navenant toe, overigens vooral die van de jeugdhulp. Waar de kosten in 2011 nog rond de 11 miljoen lagen, verwacht de gemeente in 2018 zo’n 16 miljoen kwijt te zijn. Dat zal daarna weer dalen, zo verwacht de gemeente, naar 15 miljoen in 2021.  De gemeente krijgt daarvoor geld van het Rijk, maar niettemin is er een tekort van zo'n 2 miljoen nu tot 1 miljoen in 2021.

De gemeente wil de kosten in de hand houden. Er moet negen ton - waarvan vier op personeelskosten-  bezuinigd worden, onder meer door efficiënter te werken. Tegelijk wil de gemeente de hulp aan kwetsbare inwoners verbeteren. Want iedereen moet mee kunnen blijven doen. De gemeente wil de inwoners erop voorbereiden dat er steeds meer kwetsbare volwassen en ouderen in het dorp of wijk zullen wonen.

Frictie

Dat staat op gespannen voet met elkaar, concludeert de Seniorenraad. ‘Wij zien een behoorlijke frictie. De plannen raken ondergesneeuwd door de taakstellende bezuiniging. Wij voorzien dan ook grote problemen'.

De Seniorenraad voorziet verder een te zware belasting voor de zogenaamde sociale teams, die als toegangspoort tot zorg (thuishulp, vervoer, rolstoel, Wmo-vervoerspas et cetera) fungeren. In vrijwel elk dorp is een sociaal team actief. De medewerkers ervaren nu al druk van inwoners om ‘(her-)indicaties te stellen of extra uren te indiceren. Ook de druk om duurdere producten in te zetten (specialistisch in plaats van regulier) neemt toe’. De gemeente gaat dan ook bekijken op welke manier 'deze professionals weerbaar gemaakt kunnen worden voor deze situaties’.

Op 13 december komt het beleidskader sociaal domein aan de orde in de vergadering van de gemeenteraad (20.00 uur).

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

Nijmegen e.o.