Volledig scherm
Kalorama in Beek: mediation in conflict tussen directie en or. © Geert Willems

Afgewezen kandidaat ondernemingsraad Kalorama in Beek: ‘Ik ben geen pion van het bestuur!’

ARNHEM - Aan het al jaren voortwoekerende conflict tussen bestuur en ondernemingsraad (OR) van zorginstelling Kalorama werd woensdag een nieuw hoofdstuk toegevoegd voor het Arnhemse gerechtshof. 

Daar diende het hoger beroep dat voormalig Kalorama-directeur Wim van Boerdonk tegen de ondernemingsraad had aangespannen. Inzet was een plaats in de ondernemingsraad van Kalorama.

,,k wil graag OR-lid worden om mijn kwaliteiten operationeel, tactisch én strategisch in te zetten”, liet de eiser aan het hof weten. Hij beklaagde zich over alle tegenwerking en de beeldvorming over zijn persoon. ,,Ik ben daardoor ernstig beschadigd”, was de hartenkreet van de ex-bestuurder die na diverse ziekteperioden weer als projectleider aan het werk was gegaan. ,,Ik ben neergezet als pion van het bestuur maar ik ben zélf in beroep gegaan.”

Afgewezen

Toch was het juist de huidige Kalorama-directeur F. van Deutekom die begin dit jaar al een kort geding had aangespannen tegen de ondernemingsraad om haar voorganger als lid geaccepteerd te krijgen. Die eis wees de rechter af waarop de geweigerde kandidaat naar een hogere rechter stapte. Onder grote belangstelling van het personeel op de publieke tribune betoogde hij dat de kantonrechter op onjuiste gronden had besloten dat hij geen recht had op een vacante OR-zetel.

Het belangrijkste argument van de OR om de eiser het lidmaatschap van de OR te ontzeggen was gelegen in het zogenaamde kiesgroepensysteem. Met het oog op een representatieve doorsnede worden bij verkiezingen per tak van het bedrijf (verpleeghuizen, thuiszorg e.d.) een evenredig aantal vertegenwoordigers in de OR gekozen.

Reservekandidaten

Komt er tussentijds een plaats vrij dan wordt die vacature opgevuld door (niet gekozen)  reservekandidaten uit de betreffende tak. De eiser viel buiten de boot omdat deze reservekandidaten eerder voor de door hem begeerde plek in aanmerking kwamen. Bovendien was hij zelf afkomstig uit een andere kiesgroep.

,,Er waren helemaal geen reservekandidaten”, betoogden de advocaten van Van Boerdonk. In dat geval had de OR wél de mogelijkheid om kandidaten van een andere tak toe te laten maar besloot ze daarvan geen gebruik te maken. Reden daarvoor zouden bezwaren zijn geweest vanuit het personeel maar die werden niet concreet gemaakt. Ze verwierpen ook het gehanteerde kiesgroepensysteem met het argument: ,,Iedereen doet hier hetzelfde werk, met dezelfde beroepseisen en op dezelfde werktijden.”

Weersproken

Ook Kalorama-directeur Van Deutekom zette vraagtekens bij het kiesgroepensysteem. ,,Als iemand wordt overgeplaatst, zit hij ineens voor een andere groep in de OR”, stelde ze. ,,Strikt genomen zou die dan moeten opstappen.” Ook over de reservekandidaten uitte ze haar twijfels: ,,Die wisten niet eens dat ze reservekandidaat waren.” Dat laatste werd door de OR-voorzitter Jacobs weersproken die ook meldde dat er sinds enige tijd een mediator aan het werk was om de verhouding directie–OR weer vlot te trekken.

De uitspraak is op 7 januari 2020.

Nijmegen e.o.