Carbidschieten in dorpskom?
Alleen in Ooij

OOIJ - Ooij mag op oudjaarsdag gewoon carbidschieten in het dorp. In de andere kernen van de gemeente Berg en Dal is het binnen de bebouwde kom verboden.

Dat is het gevolg van de nieuwe regels die Berg en Dal heeft opgesteld. Voor de Speulplek aan de Rietlanden in Ooij is een uitzondering gemaakt op het knalverbod voor de dorpskom. Daar mag het traditionele geknal nog wel. Er zijn nooit klachten over binnengekomen. ‘Het afsteken lijkt daar algemeen geaccepteerd’, aldus de gemeente.  

Het carbidschieten in Ooij gebeurt sinds een jaar of vijftien en is ook dit jaar op 31 december tussen 14.00 en 18.00 uur. Het terrein waar de melkbussen met het carbid staan, is met rood-wit lint afgezet. Kinderen worden niet toegelaten binnen de afzetting. 

Zorginstellingen

Berg en Dal had geen beleid voor carbidschieten. De voormalige gemeente Millingen wel. Vorige week is besloten om de regels die destijds in Millingen golden, van toepassing te laten zijn in heel Berg en Dal. De regels voor het afschieten zijn: niet binnen de bebouwde kom en op voldoende afstand van zorginstellingen, natuurgebieden, ecologische verbindingszones en stiltegebieden. 

In de voormalige gemeente Millingen werden regels opgesteld nadat er tijdens de jaarwisseling van 2011 op 2012 klachten waren gekomen over het carbidschieten. In Millingen is, aldus de gemeente Berg en Dal, van 2012 tot en met 2014 vervolgens buiten de bebouwde kom, mét ontheffing, geschoten. Maar in 2015 kreeg de groep die zich daarmee bezig hield van terreineigenaar Staatsbosbeheer geen toestemming meer. Daarna heeft de groep geen ontheffing meer aangevraagd.

Klachten

In Groesbeek was carbidschieten geen echte traditie, weet de gemeente. Niettemin is het de afgelopen jaren weleens gedaan tussen de bebouwde kom van Groesbeek en De Horst en tussen de Stekkenberg en het bos van Staatsbosbeheer. Daarover zijn klachten binnengekomen. Voor beide locaties is nu geen ontheffing aangevraagd. ‘De groep-Stekkenberg heeft aangegeven komende jaarwisseling carbid te willen schieten. Staatsbosbeheer heeft laten weten aan te sluiten bij ons beleid. Vrij vertaald: Staatsbosbeheer geeft geen toestemming voor carbidschieten daar’, aldus de gemeente.

Maar op andere plekken zou het wel mogen, mits een ontheffing wordt aangevraagd. De gemeente heeft een kaart gemaakt, zodat iedereen duidelijk kan zien waar het wel en waar het niet mag. 

Volledig scherm
Carbidschieten in Ooij. © Marcel Vink
De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

Nijmegen e.o.