Volledig scherm
De Zevenheuvelenweg in Groesbeek. © Theo Peeters

Enquête: 80 is ideale snelheid op Zevenheuvelenweg

GROESBEEK - Op de Zevenheuvelenweg tussen Groesbeek en Berg en Dal waar nu 80 kilometer per uur mag worden gereden, wordt de snelheid vooralsnog niet teruggeschroefd. De provincie Gelderland heeft in voorbereiding op groot onderhoud aan de weg, dat in 2022 plaatsvindt, onderzocht of dat zinvol is. Conclusie: nee. 

Dat is in ieder geval de uitkomst van een enquête onder weggebruikers en aanwonenden die werd gehouden.   

Het is niet ongebruikelijk dat bij wegen die aan de beurt zijn voor groot onderhoud wordt bekeken of er knelpunten zijn. Die kunnen dan meteen bij het opknappen van de weg worden aangepakt. Ook weggebruikers en aanwonenden worden daarbij betrokken. In mei en juni werd de enquête online gezet: Zevenheuvelenweg: 60 of 80? De vragenlijst werd 410 keer ingevuld.  

Uit vooronderzoek was gebleken dat de inrichting van de weg niet past bij de snelheid van 80 kilometer die er nu mag worden gereden. Genoeg reden om de vraag op te werpen of het niet wat minder kan. Automobilisten werden met borden langs de weg op de online-enquête gewezen. Aanwonenden kregen een brief in de bus. Ook in kranten en op sociale media werd er aandacht aan besteed.

Vrees voor inhaalmanoeuvres

Uit de antwoorden blijkt dat de Zevenheuvelenweg over het algemeen als veilig wordt ervaren. 80 procent geeft dat aan. Soms worden risicogebieden aangewezen, maar die liggen op plekken waar 60 al de limiet is. Op de vraag of 60 kilometer per uur de meest veilige snelheid op de weg is, geeft 65 procent aan het daarmee niet eens te zijn. Gevreesd wordt dat het verlagen van de snelheid de weg juist onveiliger maakt. Daarbij wordt gedacht aan roekeloze inhaalmanoeuvres. 

Voorstanders van een verlaging van de snelheid denken juist dat daardoor de ‘uitschieters’ verdwijnen. Voor fietsers en wandelaars wordt het in hun ogen makkelijker de weg over te steken. 

Op de vraag of de weg verbreed moet worden als 80 de maximum snelheid blijft, antwoordt 87 procent dat dat niet nodig is. De huidige weg wordt als veilig genoeg beoordeeld. Bovendien bestaat de angst dat daardoor bomen moeten verdwijnen en het landschap wordt aangetast.   

De respondenten vinden in overgrote meerderheid dat het groen rondom de Zevenheuvelenweg – dat de weg ‘een uniek karakter geeft’ – ook in de toekomst behouden moet blijven.

Mening niet zaligmakend

Het is niet zo dat de mening van de weggebruikers en aanwonenden van de Zevenheuvelenweg beslissend is. Ook de mening van de politie, de gemeente Berg en Dal en vervoersbedrijven worden gepeild. In het voorjaar moet er  ‘een uitgewerkt advies’ van de provincie Gelderland liggen.  

Nijmegen e.o.