Volledig scherm
Met Achillessjaal je cluppie aanmoedigen op het veld van Germania. © Koen Verheijden

Gemeente Berg en Dal wil zelf niet naar rechter in conflict over sportpark Achilles ’29

GROESBEEK - De gemeente Berg en Dal wil op dit moment zelf geen gang naar de rechter maken in het slepende conflict tussen RKSV Achilles ’29 en de familie Derks over sportpark De Heikant. Wel heeft de gemeente de familie Derks laten weten dat bij eventuele verkoop van het sportpark, de gemeente aanspraak maakt op de eventuele winst (meerwaarde).

Dat blijkt uit het antwoord van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van de partij Sociaal Groesbeek (ook de VVD had hierover trouwens vragen). 

Sociaal Groesbeek stelt dat de gemeente in dit conflict ook belanghebbende is  omdat er overheidsgeld (bijna een miljoen) is uitgegeven. ‘Waarom vordert de gemeente dit geld niet terug?', zo vraagt Sociaal Groesbeek. En: 'Waarom beroept de gemeente zich niet op ‘artikel 7 wanprestatie’ uit de vaststellingsovereenkomst?’

Die overeenkomst werd ondertekend door Achilles '29, de familie Derks (grondeigenaar) en de gemeente in 2015. Op basis van de afspraken in deze overeenkomst verstrekte de gemeente vervolgens subsidie onder meer voor het kunstgrasveld, waar recent stukken uit zijn gesneden. 

Voet van oorlog

De familie Derks en de voetbalclub staan inmiddels op voet van oorlog met elkaar. De familie wil dat de club vertrekt: de club wil op de Heikant blijven, maar speelt momenteel bij dorpsgenoot Germania.

De spanningen lopen steeds verder op. Dat was ook reden voor Sociaal Groesbeek om in de pen te klimmen: ‘Wij maken ons zorgen over de openbare orde en de veiligheid’.

Dat de gemeente het geld niet terugvordert komt, aldus B en W, omdat er wél aan de subsidievoorwaarden is voldaan. Er werd subsidie verstrekt  voor bijvoorbeeld een kunstgrasveld: dat is aangelegd. Dat er niet gevoetbald kan worden doet daar niet aan af, zegt de gemeente.

Verder kan de gemeente zich niet beroepen op wanprestatie, omdat de in 2015 gesloten vaststellingsovereenkomst begin 2019 afliep. ‘Indien het al mogelijk zou zijn daar een beroep op te doen, dan ligt dat meer op de weg van de club’, schrijven B en W. Die moet maar naar de rechter stappen.

‘Geen sprake van privéverrijking’

Op de vraag of er wellicht sprake is van privéverrijking, wilde SG ook weten. Daarvan zeggen burgemeester en wethouders: ‘Privéverrijking zou aan de orde kunnen komen indien de gronden worden verkocht. Op dit moment is dat niet het geval en is er geen sprake van verrijking.’

De gemeente heeft de familie Derks recent wel schriftelijk laten weten dat door de subsidies van de gemeente er een meerwaarde op sportpark De Heikant is ontstaan; er werden immers kleedkamers gebouwd en een kunstgrasveld aangelegd. ‘In alle gevallen van het incasseren (bij verkoop, ThM) van deze meerwaarde, dient die door W.M.J. Derks Pensioen BV aan de gemeente te worden vergoed.” 

Schuiven met geld

De gemeente zegt voorts voldoende toezicht gehouden te hebben op voorwaarden waaronder subsidie verstrekt is maar ook dat de gemeente op de hoogte was van 'geschuif met gelden’ (om BTW-voordeel te behalen, ThM) aan de Heikant. 

De gemeente stelt dat op dit moment niet duidelijk is aan wie het te wijten is dat de velden niet meer gebruikt kunnen worden.

Nijmegen e.o.