Volgens het bestemmingsplan mag er in een hoek van het Wylerbergmeer slib gestort worden.

Archieffot:o Flip Franssen
Volledig scherm
Volgens het bestemmingsplan mag er in een hoek van het Wylerbergmeer slib gestort worden. Archieffot:o Flip Franssen © Flip Franssen

Gemeente: slibstort in Wylerbergmeer kan volgens het bestemmingsplan

BEEK - Leisurelands kan gewoon slib storten in een deel van het Wylerbergmeer. Dat is niét in strijd met het bestemmingsplan.

Dat is althans de opvatting van burgemeester en wethouders, die reageren op vragen van Tessa Vorderman van D66. Het Wylerbergmeer wordt al enkele jaren op rij geteisterd door blauwalg als de temperaturen gaan stijgen, waardoor er niét gezwommen kan worden. Leisurelands (eigenaar) ziet de oplossing in het uitbaggeren van de plas. Het slib, zo'n 30.000 kuub baggerspecie, zal worden opgeslagen in een hoek van het Wylerbergmeer achter een stalen damwand. Na twee jaar wordt het slib ingezaaid en bij de ligweide getrokken. De plas wordt daardoor wel kleiner, zo'n 20 procent.

De Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen, Het IVN en Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort daagden het Waterschap Rivierenland - dat verleende een vergunning aan Leisurelands - recent al vergeefs voor de rechter. Ze hebben geen bezwaar tegen het uitbaggeren van de plas; wél tegen het feit dat die kleiner wordt. Ze stellen dat Leisurelands een ander beheer moet voeren in plaats van de plas kleiner te maken. Zo wordt de blauwalg volgens hen veroorzaakt doordat het Wylerbergmeer stilstaand water bevat. 

Niet verplicht

En D66 maar ook de stichting Monument en Landschap (die diende een bezwaar in)  verbazen zich erover dat de gemeente hier niet bij betrokken is. Volgens B en W hoeft dat niet. 'Noch waterschap, noch bezwaarmakers hebben ons geïnformeerd. Het 'waterschap is hiertoe ook niet verplicht.’ 

Volgens de gemeente is het storten van het slib ook niet in strijd met het bestemmingsplan. 'Het omzetten van water in groenvoorzieningen en dagrecreatie kan voorzover zulks noodzakelijk is in verband met het gebruik.’ 

Volgens de gemeente zou het slib, als het niet in het Wylerbergmeer gestort wordt, moeten worden afgevoerd naar een depot. 'Dat betekent 40 kilometer enkele reis met in totaal 1500 vrachtwagenbewegingen en 120.000 kilometer wegtransport’. Leisurelands zou het slib in eerste instantie op het terrein van het Wylerbergmeer hebben willen storten. ‘Uiteindelijk is daarvan afgezien omdat er of veel bomen gekapt moesten worden, of op de ligweides moest worden gestort of op een archeologisch monument. Dat is niet toegestaan.’ Storten op nabijgelegen akkers van een boer lukte niet: volgens de gemeente kwam Leisurelands niet met de boer tot overeenstemming.    

Overigens is hier het laatste woord nog niet over gezegd. Op dit moment vindt er nog mediation plaats tussen de natuurorganisaties en het Waterschap en Leisurelands. Naar verwachting zal dat begin volgende week tot conclusies leiden.

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

Nijmegen e.o.