Volledig scherm
Aan de Frans Halsweg in Groesbeek zijn de trottoirs dusdanig verzakt langs de rioolputten dat er al ongelukken met auto's en voetganger gebeurd zijn. © Theo Peeters

Herstellen trottoirs in Berg en Dal wordt dure kwestie

GROESBEEK - De trottoirs in de gemeente Berg en Dal verkeren in slechte staat. Het herstel wordt echter een dure kwestie. Als alle trottoirs in orde worden gemaakt, kost dat de gemeente eenmalig 2.360.000 euro en jaarlijks 1,4 ton om ze op orde te houden. Vooral de trottoirs buiten de dorpen krijgen een dikke onvoldoende. De gemeenteraad mag nu zeggen of ze dat er voor over heeft.  

Dat blijkt uit een notitie van burgemeester en wethouders. Die reageren daarmee op een motie van de politieke partijen GVP, VOLG en Sociaal Groesbeek uit november 2018. 

De partijen constateerden toen dat ‘veel voetpaden en dergelijke nogal eens worden opengebroken voor werkzaamheden en daarna onvoldoende worden hersteld, terwijl ook wateroverlast en boomwortels ervoor zorgen dat trottoirs vaak in slechte staat verkeren'.

Slecht ter been

De partijen vinden dat ook mensen met fysieke beperkingen - die gebruik maken van een scootmobiel of rollator - veilig over de trottoirs moeten kunnen rijden en vroegen om een inspectie en een 'herstelplan'. De inspectie is geweest en daaruit blijkt dat het met de trottoirs slecht gesteld is.

In de dorpscentra hebben ze het 'streefniveau hoog'.  Dat betekent dat ze een rapportcijfer tussen de 7,5 en 9,4 zouden moeten krijgen, maar het is een 6. Daarbuiten is het streefniveau ‘basis’. Dat zou tot een 5,5 tot 7,4 moeten leiden maar het rapportcijfer is hier 4,1.

Kan beter

'De conclusie van de motie is juist’, aldus de notitie. ‘De gemiddelde kwaliteit ligt dan wel net binnen de gestelde norm, maar het kan beter’. Uit de inspectie blijk dat 52 procent van de trottoirs onderhanden genomen moet worden om hetzelfde niveau te krijgen als in de centrumgebieden. Maar dat kost zoals gezegd een lieve duit.

Vandaar dat burgemeester en wethouders nog geen herstelplan hebben gemaakt. Ook al niet omdat de gemeente door een korting op de jaarlijkse uitkering van het rijk dit jaar zo'n zeven ton moet  bezuinigen.'We hebben ervoor gekozen vooralsnog geen herstelplan op te stellen, maar u (de gemeenteraad, ThM) eerst een analyse van de kosten te geven'. 

Bijkomend argument is dat de komende jaren door de nutsbedrijven veel onderhoudswerkzaamheden aan kabel- en leidingnetwerken worden uitgevoerd. En dan gaat het straatwerk onvermijdelijk nazakken. ‘Extra onderhoud aan het trottoir kan dan soms op dweilen met de kraan open lijken', aldus de notitie.

Na zomerreces

De gemeenteraad moet het maar zeggen.  De kwestie komt aan de orde op 26 september, de eerste vergadering na het zomerreces.

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

Nijmegen e.o.