Polderpastoor houdt vanwege coronacrisis dagelijks online-mis: ‘We behoefte aan steun en warmte’

VIDEOMILLINGEN AAN DE RIJN - Elke dag online de boodschap des heeren ontvangen? In de Ooijpolder is het vanaf dit weekend mogelijk. Nu kerken door de coronamaatregelen geen groepen mensen meer mogen ontvangen, zoekt pastoor Rudo Franken via het net de huiskamers van zijn gelovigen op. 

Franken is sinds afgelopen oktober pastoor van de Maria ten Hemelopneming-parochie, die zich uitstrekt van Millingen aan de Rijn tot en met Beek. Hij oefende vandaag al met een online-mis via de commerciële streekomroep BD1 en start morgen met de eerste van een vermoedelijk lange reeks digitale kerkuitzendingen. De zondagochtendviering is vanaf 11.00 uur via de website van BD1 te bekijken.

Nijmegen e.o.