Volledig scherm
Op verschillende plekken zijn stukken kunstgras uit het veld van Achilles'29 gesneden. © Joop Verstraaten

Sociaal Groesbeek wil subsidie voor kunstgrasveld Achilles terug na vernieling

GROESBEEK - Als het aan de fractie van Sociaal Groesbeek ligt, dan gaat de gemeente de subsidie voor de kleedkamers en het vorige week vernielde kunstgrasveld van Achilles '29 terug vorderen. 

Dat stelt Sociaal Groesbeek althans in schriftelijke vragen aan burgemeester en wethouders. ,Waarom vordert de gemeente de subsidie niet terug? De boel wordt vernield, zodat er niet gevoetbald kan worden. Maar wij hebben de subsidie juist verstrekt opdat er gesport kan worden.’

Sociaal Groesbeek vindt verder dat de gemeente moet optreden in het conflict tussen de familie Derks en Achilles.  ‘Wij zien wel degelijk een rol voor de gemeente weggelegd. Is de gemeente bereid de toenmalige bestuurders desnoods in een gerechtelijke procedure ter verantwoording te roepen?’ 

Vaststellingsovereenkomst

Overigens heeft ook de VVD vragen gesteld. VVD én Sociaal Groesbeek kaarten  de zogenoemde ‘vaststellingsovereenkomst’ aan, waarin gemeente, Achilles '29 en de familie Derks  in 2015 afspraken gemaakt hebben over de toekomst van de club. Mede op basis van deze overeenkomst verstrekte de gemeente vervolgens omvangrijke subsidies. Onder meer voor kleedkamers en voor het kunstgrasveld. Volgens Achilles-voorzitter Pjotr van der Horst gaat het in totaal om tonnen.

Om het een potje ingewikkeld te maken: de subsidie werd verstrekt aan Achilles, die het geld vervolgens doorschoof naar de inmiddels failliete beheersstichting (STAA). In het bestuur van zowel de voetbalclub als de STAA zaten toen leden van de familie Derks, die ook eigenaar van de grond - op een klein stukje na - van het sportcomplex is.  En de STAA betaalde weer huur aan de familie Derks.

Quote

Waarom vordert de gemeente de subsidie niet terug?

Hans Peters en Wiebo Kersten, Sociaal Groesbeek

‘Is er sprake van privéverrijking met overheidsgelden?’, zo wil SG weten. En: ,Waarom beroept de gemeente zich niet op ‘artikel 7, wanprestatie’ uit de vaststellingsovereenkomst?’ De VVD wil op haar beurt weten of er - zoals afgesproken in de vaststellingsovereenkomst  - een langjarige huurovereenkomst is getekend tussen de familie Derks en de RKSV Achilles ’29? En zo nee, wat daar nog aan te doen is? 

Verkeerde partij

Die huurovereenkomst werd wel afgesloten; niet met Achilles maar met de STAA. En die is failliet.  De familie Derks stelt zich op het standpunt dat er daardoor geen huurovereenkomst meer is met Achilles. ,,Maar die overeenkomst werd met de verkeerde partij gesloten”, stelt Achillesvoorzitter Pjotr van der Horst.

De VVD wil tot slot ook nog weten waarom er, ‘zoals gebruikelijk, geen recht van opstal namens de gemeente is gevestigd op het kunstgrasveld en de kleedkamers?’

Nijmegen e.o.