Volledig scherm
Leerlingen van De Klimboom, Haafakkers en Julianaschool in Heteren nadat ze meer dan 2.700 euro hebben opgehaald voor een schoonwaterproject in Ethiopië. © Chantal van Ralen

Akkoord voor fusie van twee basisscholen in Heteren

HETEREN - Om te voorkomen dat een basisschool uit Heteren de deuren moet sluiten, gaat het gemeentebestuur akkoord met een fusie tussen openbare basisschool De Klimboom en rooms-katholieke basisschool De Haafakkers. Het ligt vervolgens in de bedoeling dat de twee één samenwerkingsschool voor openbaar en katholiek onderwijs gaan vormen.

Door een samenwerkingsschool van de grond te tillen, kan volgens wethouder Rob Engels het openbare karakter en de katholieke identiteit blijven bestaan. Dat is ook één van de bestuurlijke uitgangspunten van schoolbestuur Wonderwijs waaronder de twee basisscholen sinds 1 januari vallen, aldus het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe. Behoud van keuzevrijheid voor ouders en kinderen vindt Wonderwijs eveneens van groot belang.

Keuzevrijheid

Voor de gemeente is het van belang dat er voldoende openbaar onderwijs wordt aangeboden. Op basis van de Fusie Effectrapportage, die ten grondslag aan het fusieplan ligt, is dat volgens het college het geval. Daarom staat het in principe positief tegenover het fusieplan. ,,Het sluiten van een van de scholen zou de keuzevrijheid van ouders in Heteren beperken tot openbaar en christelijk of katholiek en christelijk onderwijs”, aldus Engels.

Volgens het gemeentebestuur is er sprake van krimp van het aantal leerlingen op basisscholen in Heteren. Dat leidt tot leegstaande lokalen, financiële tekorten binnen de exploitatie, de nodige druk op beide schoolteams. ,,En niet onbelangrijk daarmee de onderwijskwaliteit”, aldus de wethouder.

Te kwetsbaar

Volgens hem zet de daling voorlopig door. De twee scholen worden daardoor te kwetsbaar. ,,Het opheffen of langzaam laten ‘leegbloeden‘ van een van de twee is voor Wonderwijs geen optie”, schrijft Engels. Volgens hem zijn andere fusies ook denkbaar, maar de christelijke basisschool Koningin Juliana in Heteren heeft aangegeven niet geïnteresseerd in een fusie te zijn.

Het gaat vooralsnog om een principebesluit van het schoolbestuur van Wonderwijs. De daadwerkelijke keus om over te gaan tot een fusie ligt bij de Raad van Toezicht van Wonderwijs. Indien Wonderwijs de plannen doorzet, moet ook de gemeenteraad van Overbetuwe formeel om goedkeuring worden gevraagd. Vooruitlopend daarop heeft het college het licht voor de fusie op groen gezet.

Huisvesting

Het schoolbestuur onderzoekt de komende maanden of en zo ja welke gevolgen de fusie heeft voor toekomstige huisvesting. Daarover gaat het met de gemeente in gesprek. De eventuele consequenties ‘worden meegenomen‘ in het nog op te stellen strategisch meerjarig huisvestingsplan onderwijs. 

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

Betuwe