Grond onder Paleis het Loo vol met archeologische schatten

videoEen Romeinse munt, de fundering van een laat 17e eeuwse fontein en aardewerk van vierduizend jaar oud. De grond onder het Bassecour van Paleis Het Loo blijkt vol archeologische vondsten te liggen. De komende weken gaan archeologen aan de slag om de sporen van vroegere bewoning op te graven, vast te leggen en schoon te maken.