Het lesboek
Volledig scherm
Het lesboek © ISBO

Islamitisch lesboekje aangepast na omstreden passages over homoseksualiteit

Op 44 islamitische basisscholen in Nederland, die zijn aangesloten bij de islamitische scholenkoepel  ISBO, wordt lesmateriaal gebruikt waarin onder meer staat waarom Allah homoseksualiteit verafschuwt en gemeenschap met iemand van hetzelfde geslacht verboden is. De belangenorganisatie voor lhbt’ers COC noemt de teksten in het door de ISBO ontwikkelde seksuele voorlichtingsboek onacceptabel en eist dat de onderwijsinspectie ingrijpt. 

Volgens de NOS komen in het boek Help! Ik word volwassen niet alleen educatief bedoelde, controversiële passages over homoseksualiteit voor, maar staan er ook alinea's in over waarom jongens en meisjes elkaar niet mogen aankijken en het advies om toch vooral geen ‘kleding van ongelovigen’ te dragen. Na vragen over de gewraakte passages heeft de Islamitische Schoolbesturen Organisatie (ISBO) inmiddels een aanvullende handleiding voor docenten naar de scholen gestuurd. Ook zijn sommige onderdelen geschrapt. ,,Dat is gedaan omdat zinsneden in het boek multi-interpretabel zijn en daardoor anders kunnen worden uitgelegd”, aldus de ISBO in een verklaring. 

In het hoofdstuk over homoseksualiteit staat in Help! Ik word volwassen onder meer een vrij heftige tekst uit de koran waarin wordt verklaard waarom de profeet Allah ooit een volk liet uitmoorden omdat mannen er gemeenschap hadden met mannen en vrouwen met seksegenoten. ,,Op dit verhaal is het verbod in de islam op het hebben van gemeenschap met iemand van hetzelfde geslacht gebaseerd”, staat in het boek. Ook wordt uitgelegd waarom volgens islamitische principes ‘geslachtsverandering niet is toegestaan’ en dat Allah jongens die op meisjes willen lijken (en andersom) vervloekt. 

Kleding

In de aanvullende toelichting die de scholenkoepel voor leraren maakte, staat overigens nadrukkelijk dat er geen geweld tegen homoseksuelen mag worden gebruikt. Verder heeft de ISBO een passage uit het boek gehaald waarin meisjes wordt geadviseerd foto's te verzamelen van moslimmeisjes die goed en slecht gekleed zijn. Die kiekjes moesten ze op de schooltoiletten hangen. 

De Inspectie van het Onderwijs ziet vooralsnog geen aanleiding om in te grijpen omdat de passages niet in strijd zijn met basiswaarden van de democratische rechtsstaat. COC vindt wel dat de overheid moet ingrijpen en het boek nog eens goed moet scannen. ,,Je zult als islamitisch transgendermeisje of homojongen maar op een school zitten die deze methode gebruikt en in feite te horen krijgen dat je er niet mag zijn. Dat is afschuwelijk, onacceptabel en strijd met de wet. Scholieren hebben recht op een school waar ze zich veilig en geaccepteerd voelen, en dat kan niet met zo’n lesmethode’’, zegt voorzitter Astrid Oosenbrug in NieuwsuurHelp! Ik word volwassen - waarvan een versie voor jongens en meisjes bestaat - wordt sinds 2013 gebruikt en werd samengesteld omdat alle scholen in Nederland, dus ook islamitische, verplicht zijn seksuele diversiteit onder de aandacht van leerlingen te brengen. 

Verontwaardiging

Er is overigens niet alleen verontwaardiging over het lesboek, maar ook over salafistische ideeën die kinderen worden ingeprent op zogenoemde weekendscholen in moskeeën. Regeringspartijen VVD en ChristenUnie reageerden gisteren op een onderzoek van Nieuwsuur en NRC Handelsblad. Zij zien ook hier een rol weggelegd voor de onderwijsinspectie. Die zou moeten bekijken of kinderen niet wordt geleerd zich van de Nederlandse samenleving af te keren.

De Inspectie van het Onderwijs benadrukt dat ze niet de bevoegdheid heeft zulke ‘clubs’ te controleren. De dienst gaat alleen over scholen die door het Rijk als school zijn erkend. Dat is bij de ‘scholen’ waarover Nieuwsuur en NRC berichtten, niet het geval. Daar wijst ook minister Arie Slob (Onderwijs) op. Volgens hem is de discussie over dit ‘informele onderwijs’ een hele principiële. ,,Die mag altijd worden gevoerd.” Een rol voor de inspectie zou betekenen dat de wet moet worden gewijzigd en ‘daar ben je ook wel even zoet mee’, aldus Slob. 

Verder wil Slob niet op de zaak ingaan, onder meer omdat in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken momenteel een onderzoek loopt naar deze vormen van informele scholing, en de buitenlandse financiering ervan. ,,Elke stroming die antidemocratische, anti-integratieve en onverdraagzame boodschappen verspreidt, ook in informele scholing, is onacceptabel”, laat minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) weten. De resultaten van het onderzoek worden begin volgend jaar verwacht.

Het lesboek.
Volledig scherm
Het lesboek. © ISBO