Volledig scherm
Nederlanders zijn over het algemeen tevreden met de kwaliteit van hun leven. © ANP

Nederlander tevreden over eigen leven, maar verschillen nog steeds groot

Nederlanders blijven tevreden over de kwaliteit van hun leven. Net als in voorgaande jaren geven ze hun leven een 7,8, zo blijkt uit het tweejaarlijkse rapport De sociale staat van Nederland 2018 van het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), dat vandaag is gepubliceerd. Wel zijn de verschillen tussen de diverse groepen groot.

Uit de rapportage blijkt dat de meeste mensen zich gezond voelen (bijna 80%), dat de levensverwachting stijgt en dat de gevoelens van onveiligheid afnemen. Ook genieten Nederlanders steeds meer opleiding. Het aandeel 25-64-jarigen met een hbo-diploma of universitaire graad steeg van iets minder dan 31 procent in 2008 naar ruim 37 procent in 2017.

De werkeloosheid daalde tussen 2016 en het eerste kwartaal van 2018 van 6,1 procent naar 4,4 procent. De koopkracht van huishoudens daalde vanaf 2010 als gevolg van de economische crisis. Na 2013 kreeg iedereen weer wat meer te besteden en tussen 2013 en 2016 steeg die koopkracht gemiddeld met 6 procent.

Verschillen

Sinds begin dit jaar zijn Nederlanders positiever over de richting die het land op gaat. Wel zijn er grote verschillen te zien: 62 procent van de hogeropgeleiden vindt dat het de goede kant op gaat met Nederland, tegenover 47 procent van de middelbaar opgeleiden en 40 procent van de lageropgeleiden. 

Ook is de leefsituatie van jongeren en autochtone Nederlanders beter dan die van ouderen en Nederlanders met een migratieachtergrond. Opvallend, aldus het SCP, is dat de leefsituatie van 65-plussers tussen 2008 en 2018 is verbeterd.

Op veel internationale vergelijkingen doet Nederland het goed. Nederlanders zijn gemiddeld veel positiever dan elders in Europa over de richting die het land opgaat en over het functioneren van de democratie en de politiek. Nederland behoort samen met Denemarken, Zweden, Luxemburg en Malta tot de meest positieve landen.