Volledig scherm
© Do Visser

Noodkreet natuurorganisaties: stop met kaalkap bossen in Nederland

Er moet snel een verbod komen op het kappen van hele stukken bos. Daarvoor pleiten het Wereld Natuur Fonds, Natuurmonumenten en zestig andere natuurorganisaties vandaag bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De afgelopen vijf jaar is per jaar zo'n duizend hectare bos gekapt om hout te oogsten, stelt directeur Marjan Minnesma van Urgenda namens de natuurorganisaties. ,,Vroeger werd her en der een boom gekapt. Nu verdwijnen per keer stukken van een half tot twee hectare. Staatsbosbeheer, dat tegenwoordig zijn eigen broek moet ophouden, verdient daar geld mee. Maar ondertussen helpt het zo wel het ecosysteem aan gort.’’

De jonge boompjes die vaak worden aangeplant op kaalgekapte percelen, nemen lang niet zoveel CO2 op als volwassen exemplaren. Minnesma: ,,Daar komt bij dat de zware machines de bodem verpesten. Bossen met alleen jonge boompjes zijn bovendien niet aantrekkelijk voor veel insecten- en vogelsoorten. In bossen met meer variatie - oude én jonge bomen, hoge en lage , staand en liggend dood hout  - is de biodiversiteit veel groter.’’

Klimaatverandering

De natuurorganisaties pleiten daarom ook voor verboden op het bewerken van bosbodems, op de kap van bomen voor biomassa en de afvoer van biomassa uit bossen. Meer en ouder bos is volgens hen één van de meest effectieve en goedkoopste maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan. ,,Als dat wereldwijd op grote schaal gebeurt, kan dat tien jaar van onze broeikasgasuitstoot compenseren. Behalve tegen klimaatverandering, zijn bomen om vele andere redenen onmisbaar: ze leveren zuurstof, werken als natuurlijke airco’s, filteren fijnstof, huisvesten vele diersoorten en zijn goed voor onze mentale gezondheid.’’ Duurzamer bosbeheer zou in Nederland een besparing van 175.000 ton CO2 kunnen opleveren. 

Niet alle kap is slecht, benadrukken de natuurorganisaties. ,,Soms moeten bomen worden gekapt om heide- of duingebieden open te houden, andere natuur te behouden of zieke bomen te verwijderen. Maar bosbeheer is geen landbouw met bomen. Je mag het bos wel melken, niet slachten.”

Quote

Bosbeheer is geen landbouw met bomen. Je mag het bos wel melken, niet slachten

Het verzet tegen het kappen van bomen is afgelopen jaren toegenomen. Burgers protesteren niet alleen tegen het kappen van stukken bos in hun omgeving, maar ook tegen de kap van bomen langs wegen en in de bebouwde kom. Zo trok het meldpunt bomenkap afgelopen week ruim 3.500 bezoekers. 

Volledig scherm
© Cees Baars
  1. ‘Boeing in 2009 op verzoek van Amerikanen uit de wind gehouden bij crash Schiphol’
    Poldercrash

    ‘Boeing in 2009 op verzoek van Amerikanen uit de wind gehouden bij crash Schiphol’

    Het ongeluk met de Turkse Boeing 737 in 2009 bij Schiphol had een waarschuwing kunnen zijn voor de mankementen die zich later met de Boeing 737 MAX aandienden. Maar informatie die wees op oorzaken is volgens de Amerikaanse krant The New York Times door Nederlandse onderzoekers onder druk van Amerikaanse collega’s niet in het eindrapport gezet. De krant stelt dat de verantwoordelijkheid van het Amerikaanse Boeing destijds ‘opzettelijk is begraven’.