Volledig scherm
Meerderheid van ouders steunt de staking van leraren, maar het begrip neemt langzaam af. © ANP

Ouders steunen basisschoolleraren bij staking, begrip neemt wel af

Ouders steunen basisscholen in meerderheid tijdens de staking van woensdag. 60 procent heeft begrip dat de leraren het werk neerleggen. De steun neemt echter wel af, want in september 2017 lag dat percentage nog op 85 procent. Dat blijkt uit onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel. 

Ouders die de staking steunen, noemen het lerarentekort zorgelijk en stellen dat dat niet wordt opgelost met de bedragen die het kabinet nu uittrekt. Ze vinden dat er structureel meer geld nodig is en dat de salarissen omhoog moeten. Een deel van de ouders meent dat het onderwijs jarenlang is verwaarloosd door de politiek.

Na een roerig weekend, waarin eerst de staking van woensdag werd ingetrokken omdat er extra geld kwam en die tóch weer doorging, beantwoordden bijna twintigduizend leden van het EenVandaag Opiniepanel vragen over de acties in het onderwijs. Onder de respondenten zijn ruim duizend ouders met kinderen op de basisschool.

Quote

Het is duidelijk merkbaar dat als er docenten in opleiding of een klassenas­sis­tent voor de klas staat, er meer onrust is en minder taken worden afgerond

Ouder

Van die ouders heeft 45 procent te maken met problemen door het lerarentekort. Ze zien regelmatig meer kinderen in de vaste klassen én hun kinderen krijgen vaker les van onderwijsassistenten of stagiaires. Ruim de helft van deze ouders maakt zich zorgen over de kwaliteit van het onderwijs dat hun kinderen krijgen. Volgens 29 procent is die daadwerkelijk achteruit gegaan.

Onrust

Vooral het klimaat waarin de scholieren moeten leren, vinden ouders slechter geworden. Ze zien grotere klassen waar meer onrust bestaat. Juist in zo’n groep helpt het niet als er een klassenassistent of leraar in opleiding staat. ,,Het is duidelijk merkbaar dat als er docenten in opleiding of een klassenassistent voor de klas staat, er meer onrust is en minder taken worden afgerond’’, verklaart een ouder.

Quote

Zo bestaat het dat er bij ons klasgenoot­jes uit groep 8 komen spelen die niet of nauwelijks kunnen lezen (ook niet rekenen trouwens)

Ouder

Met name leerlingen die wat extra begeleiding nodig hebben, worden daarvan de dupe, constateren ze. ,,Door tijdgebrek wordt er weer ouderwets klassikaal lesgegeven’’, schrijft een ouder. ,,De begaafde kinderen vervelen zich, maar nog erger... de kinderen die het niet snappen krijgen geen extra uitleg en hobbelen mee in het systeem richting groep 8 (want zittenblijvers kunnen ze nu helemaal niet gebruiken). Zo bestaat het dat er bij ons klasgenootjes uit groep 8 komen spelen die niet of nauwelijks kunnen lezen (ook niet rekenen trouwens).’’

Een video die EenVandaag eerder vandaag maakte met schooldirecteur Bart, die wél staakt:

Noodoplossingen

In noodoplossingen, zoals een vierdaagse schoolweek, een hoger salaris voor leraren in achterstandswijken of leerlingen pas met vijf jaar naar school laten gaan, zien de meeste ouders niets. Zij willen geen noodoplossingen, maar stellen dat er simpelweg meer leraren nodig zijn. 

Er is ook een groeiende groep ouders tegen de staking. Toen de acties net begonnen in september 2017 steunde 85 procent van hen de basisscholen. Drie maanden later daalde het begrip naar 62 procent en nu blijft het percentage op 60 procent hangen. Een deel van de ouders noemt de leraren rupsjes nooit genoeg, omdat ze er al vele miljoenen euro's bij hebben gekregen. Bovendien vinden ze dat leerkrachten meer dagen moeten werken, omdat het aantal parttimers nu erg hoog ligt. 

Overigens is het begrip voor de staking nog lager onder ouders van leerlingen op de middelbare school. Daar steunt een nipte meerderheid van 53 procent de acties. 

Chaotische situatie

Het is onduidelijk of de steun is afgenomen doordat er afgelopen weekend een chaotische situatie ontstond. Vrijdagavond kwam het bericht dat er 460 miljoen euro voor basis- en middelbare scholen bij kwam en de staking niet doorging. Na een woede-uitbarsting van met name basisschoolleerkrachten stapte Liesbeth Verheggen, voorzitter van de grootste onderwijsbond AOb, op. Vervolgens besloot de bond alsnog door te gaan met staken.