Volledig scherm
Boeren wensen iedereen prettige feestdagen.Deze kar met spandoek staat in het land langs de provinciale Bisschopsweg N414 tussen Eembrugge (Baarn) en Bunschoten Spakenburg. © Caspar Huurdeman

Ruime meerderheid LTO-boeren vindt harde protestacties helemaal niks

Lang niet alle boeren staan achter de hardere acties van bijvoorbeeld Farmers Defence Force. Uit een enquête onder ruim vijfduizend leden van belangenorganisatie LTO Nederland blijkt dat minder dan drie op de tien boeren achter hardere demonstraties staan. Een grote meerderheid (71 procent) is wél voorstander van publieksvriendelijke activiteiten, op voorwaarde dat er sprake is van een duidelijk onderhandelingsdoel.

Ook de leden die aangeven voor harde actie te gaan, stellen in het LTO-onderzoek dat de sympathie van de maatschappij moet worden vastgehouden en dat alles legaal moet plaatsvinden. De enquête is recent (afgelopen week) uitgevoerd. Aanleiding voor de ledenconsultatie is de huidige stikstofimpasse. Aan de boeren werd niet alleen gevraagd hoe ze tegenover de acties staan, maar ook hoe ze denken over te nemen stikstofmaatregelen. 

Krimp

De leden hechten het meeste belang aan het voorkomen van een generieke krimp van de veestapel, behoud van de vergunde stalcapaciteit en een herijking van de Natura2000-gebieden. De vergunde stikstofruimte moet volledig behouden blijven zodat bedrijven zich kunnen blijven ontwikkelen en verduurzamen, vinden de leden. ,,Al wordt de vergunde capaciteit door een boer op dit moment niet gebruikt, daar is wel in geïnvesteerd. Daarom moet eens vergund ook echt vergund blijven. Dit is een belangrijk punt voor de boeren. Hiervoor is LTO ook bereid juridische procedures te starten”, aldus Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland.

LTO heeft er ook vanaf dag één voor gepleit de huidige Natura2000-gebieden kritisch tegen het licht te houden. De juridische status van deze gebieden mag Nederland volgens de boeren niet zomaar in gijzeling houden. ,,De LTO is blij dat landbouwminister Schouten heeft gezegd dat ze het daarmee eens is en kritisch naar de positie en bescherming van de natuurgebieden gaat kijken.’’

Bakker

Ook met de mogelijke vergunningsplicht voor beweiden en bemesten zijn de leden van de boerenbond ontevreden. Calon: ,,Beweiden en bemesten is een onderdeel van de normale bedrijfsvoering. Je verplicht een bakker ook niet om elke keer dat hij een brood bakt een vergunning aan te vragen!’’

Aanstaande maandag spreken de boerenbonden en actiegroepen, verenigd in het Landbouw Collectief, weer met Schouten en premier Rutte. De LTO-leden benadrukken dat ze zoveel mogelijk van hun punten willen binnenhalen, maar nemen afstand van een alles-of-nietsbenadering. Ook een afvaardiging van Farmers Defence Force is bij dit gesprek aanwezig. Zij hebben woensdag 18 december uitgeroepen tot landelijke actiedag en gaan mogelijk distributiecentra van supermarkten blokkeren. De supermarkten willen dit via een kort geding tegenhouden. Het is nog niet bekend wanneer dit kort geding dient.