Volledig scherm
Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. © ANP

Vluchteling uit Bahrein sleept Nederland voor Europese rechter

Een vluchteling werd door Nederland uitgezet naar Bahrein en kreeg daar levenslang. Nu stapt hij naar de Europese rechter, bevestigt z'n advocaat Flip Schüller, na berichtgeving van NRC. Ali Mohammed al-Showaikh, de asielzoeker die eind oktober door Nederland werd uitgezet en vier maanden later in Bahrein tot levenslang werd veroordeeld, heeft vandaag een klacht ingediend bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

De 27-jarige Bahreini wil Nederland ervoor aansprakelijk stellen dat hij werd teruggestuurd naar een land waar hij volgens mensenrechtenorganisaties slachtoffer is geworden van een politiek schijnproces.
Het is volgens VluchtelingenWerk de eerste keer dat een asielzoeker na uitzetting uit Nederland een klacht indient bij het Europees Hof omdat hij bij terugkeer is behandeld zoals hij tijdens zijn asielaanvraag vreesde. Al-Showaikh kreeg niet alleen levenslang, maar werd ook gemarteld en verloor zijn nationaliteit.

Bloedwraak

Al-Showaikh, zo bleek uit onderzoek van NRC, had tijdens zijn asielverhoren ingebracht dat hij vreesde voor zogeheten ‘bloedwraak’ door de Bahreinse autoriteiten vanwege het politiek activisme van zijn broer. Die was gevlucht naar Duitsland en had daar asiel gekregen. De IND erkende de familieband tussen de twee, maar verwachtte niet dat het activisme van de een gevolgen zou hebben voor de ander. Mensenrechtenorganisaties hadden echter al voor Al-Showaikhs asielaanvraag gewaarschuwd dat Bahrein soms familie straft als dissidenten zich buiten bereik van de autoriteiten bevinden.

Ook droeg Al-Showaikh vier dagen voor zijn uitzetting nog nieuw bewijs aan: een getuigenverklaring ten overstaan van het Bahreins Openbaar Ministerie. Een activist had Al-Showaikh genoemd als medelid van een oppositiegroep. Voldoende voor een fikse gevangenisstraf in het repressieve Golfstaatje, aldus Flip Schüller, de Nederlandse advocaat die namens Al-Showaikh de klacht heeft ingediend bij het Hof. De IND onderzocht het niet omdat de documenten ‘geen originelen en in het Arabisch’ waren. 

Jurisprudentie

Nog nooit legde het Europees Hof een land op om een uitgezette asielzoeker terug te halen. Dat wil niet zeggen dat Al-Showaikh geen kans maakt. Er is jurisprudentie: in februari 2013 haalde de IND een bekeerling, die een jaar eerder door Nederland was uitgezet, terug uit Afghanistan nadat de Raad van State zijn hoger beroep gegrond verklaarde. De man kreeg bij terugkeer asiel. De IND reageert niet op individuele zaken. 

  1. Autosteker René V. kan zich ‘door de drugs’ weinig meer van steekpartijen en bedreigingen herinneren

    Autosteker René V. kan zich ‘door de drugs’ weinig meer van steekpar­tij­en en bedreigin­gen herinneren

    De 24-jarige René V., die ervan wordt verdacht vanuit zijn auto vier vrouwen te hebben gestoken, kon worden opgespoord doordat een slachtoffer van een eerder incident in Schagen het kenteken van zijn auto had genoteerd. Dit bleek vandaag bij het begin van zijn strafzaak. V. zegt zich zeer weinig meer van alles te herinneren, mede doordat hij tijdens de verschillende steekpartijen vaak onder invloed was van drugs.