Volledig scherm
In de Oeffeltse Raam staat vanwege de droogte soms veel te weinig water. Archieffoto © Ed van Alem

Boxmeer treft maatregelen om droge voeten te houden én droogte tegen te gaan

BOXMEER - Water dat niet meer automatisch naar de Maas stroomt, extra pompgemalen en de Oeffeltse Raam een natuurlijk verloop geven. Dit moet ervoor zorgen dat het gebied bij Boxmeer minder snel verdroogt en dat er minder snel natte voeten zijn bij hevige regenval.

Bij droogte zou water van de Maas juist in het gebied van de Oeffeltse Raam kunnen stromen. Met stuwen kan het water beter worden vastgehouden. 2,3 miljoen euro is nodig om te zorgen dat bij een extreme regenbui - waarbij 110 millimeter hemelwater per uur naar beneden komt - in Boxmeer en omgeving geen wateroverlast is.

De gemeenteraad van Boxmeer vergadert binnenkort over de vraag welke maatregelen precies wenselijk zijn.

Goedkoper

Een andere optie is overlast te voorkomen van buien tot slechts 60 millimeter per uur. Dat is goedkoper: 1,9 miljoen euro. De gemeente stelt voor genoegen te nemen met de aanpassingen om buien tot 60 millimeter aan te pakken, waterschap Aa en Maas neigt naar de variant om droge voeten te bieden bij buien tot 110 millimeter per uur.

Begin juni 2016 had Boxmeer te maken met hevige regenval. Daarbij kwam niet alleen de parkeergarage in het centrum van Boxmeer onder water te staan. Ook de landbouw en op bedrijventerrein Saxe Gotha was er flink veel wateroverlast.

Droogte

Snel na die overlast is er in de straten en wijken van Boxmeer al veel gebeurd. Uitgangspunt was dat er in de straten wel water mocht blijven staan, maar dat het niet meer aan de voorzijde in de huizen mocht komen.

Op andere plekken zoals bij de Oeffeltse Raam zijn de aanpassingen ingrijpender. Daarbij kwamen de afgelopen zomer de gevolgen van de klimaatveranderingen en de droogte die daarbij optreedt.

Daken

Op Saxe Gotha kunnen ook maatregelen worden getroffen. Op daken zou meer water opgevangen kunnen worden. Daarbij wordt er gedacht aan het verhogen van parkeerterreinen. Voordeel daarvan is dat er meer ruimte ontstaat tussen grondwaterpeil en maaiveld. Er zou meer ruimte moeten komen om regenwater op te vangen.

En water dat vanaf het bedrijventerrein komt zou beter het naastgelegen bos ingevoerd moeten worden in plaats van dat het in het riool stroomt.

Andere maatregelen hebben als nadeel dat bij snel opeenvolgende buien het water van de vorige bui nog niet weg is als de volgende zich al aandient. In dat geval kan de nieuwe hoosbui niet goed verwerkt worden met alsnog natte voeten tot gevolg.

Maasland