De brug over de Maas tussen Oeffelt en Gennep. Rechts het deel van de weg dat op palen komt te staan.
Volledig scherm
De brug over de Maas tussen Oeffelt en Gennep. Rechts het deel van de weg dat op palen komt te staan. © Ed van Alem

Weg tussen Oeffelt en Gennep op palen om de Maas meer ruimte te geven

OEFFELT - De brug over de Maas tussen Oeffelt en Gennep wordt twee keer zo lang. Dat is het plan van de provincie Brabant. Aan de Oeffeltse kant van de rivier komt de provinciale weg N264 op palen te staan. Over uiterlijk acht jaar moet het werk klaar zijn. 

Dat de Veerweg, die aan de Limburgse kant van de brug aansluit op de Brabantweg, op palen komt, zorgt straks voor een bijzondere aanblik. ,,Kunnen we van hier zo naar de mensen zwaaien die bij Het Veerhuis op het terras zitten’', zegt Marco Mud, projectleider van de provincie Brabant, terwijl hij aan de zuidkant tegen het talud onder de weg aan kijkt.

Flessenhals

Het 42 miljoen euro kostende project is nodig om bij extreem hoogwater de Maas de ruimte te geven. De smalle doorgang onder de huidige brug werkt als een flessenhals voor een watergolf die in tijden van overvloedige regen vanaf het zuiden naar het noorden en uiteindelijk richting de zee stroomt.

Niet alleen het 250 meter lange stuk dijk richting de brug wordt aangepakt. Ook de doorgang bij het beekje Viltse Graaf, meer richting Oeffelt, wordt verbreed. Daar wordt de doorgang 120 meter.

,,Allemaal nodig om ervoor te zorgen dat we het in de toekomst bij hoogwater droog houden’', legt omgevingsmanager Martijn Koobs van de provincie Brabant uit.

Dassen en Duits Lijntje

Zo gaat het gebied bij de brug tussen Oeffelt en Gennep er uit zien.
Volledig scherm
Zo gaat het gebied bij de brug tussen Oeffelt en Gennep er uit zien. © M Kuster

De verbreding van de doorgang bij de brug leidt niet tot een nieuwe flessenhals verderop. Onder meer nieuwe overloopgebieden en hogere dijken moeten ervoor zorgen dat er geen wateroverlast als in 1993 en 1995 komt. Een hoogwatergolf kan straks in één keer doorstromen naar zee. Daarmee heeft deze ingreep effect tot in Venlo en gaat het waterpeil in tijden van hoogwater in Oeffelt met 21 centimeter omlaag.

Het biedt ook kansen dat de weg er straks, in 2028, anders uitziet, aldus Mud. ,,Er zijn bij de planning van een dergelijke klus veel zaken waar we rekening mee houden. Bijvoorbeeld met de Maasheggen, het Duits Lijntje en de kazematten. En de monumentale brughoofden van de huidige brug blijven behouden. En er komt meer ruimte voor natuurontwikkeling. Meer ruimte voor recreatie door nieuwe wandel- en fietspaden.’’
,,De natuurorganisaties hebben ons al gewezen op de dassen die er zitten’', zegt Koobs. ,,Die hebben hun foerageergebied deels op het talud onder de weg zitten. Allemaal zaken waar we rekening mee gaan houden en waarbij we kijken hoe we daarmee om moeten gaan.’'

Quote

Ook denken we nog na over hoe het verkeer tijdens de verbouwing tussen Gennep en Oeffelt moet lopen.

Marco Mud, projectleider van de provincie Brabant

Volgens de planning begint de aanpak van de flessenhals bij Oeffelt in 2022. Er wordt dan een stuk dijk van 250 meter weggehaald. In de plaats daarvan komt een nieuwe weg, op palen dus. ,,Hoe dat technisch allemaal gaat gebeuren? We zijn nu bezig om dat te bekijken’', zegt Mud. ,,Ook denken we nog na over hoe het verkeer tijdens de verbouwing tussen Gennep en Oeffelt moet lopen.’'

Martijn Koobs (links) en Marco Mud van de provincie.
Volledig scherm
Martijn Koobs (links) en Marco Mud van de provincie. © Ed van Alem

Deltaplannen

Mensen denken vaak dat er in het gebied enorm veel zal veranderen’', constateert Mud. ,,En dat het gebied straks permanent onder water komt te staan. Maar dat is niet zo, want we willen juist zorgen voor een goede doorstroming. En misschien maken we overstromingen zelfs wel nooit mee. Maar we zouden Nederland niet zijn als we met onze Deltaplannen geen rekening zouden houden met de meest extreme omstandigheden.’'

Koobs vult aan: ,,De aanpak van de flessenhals bij Oeffelt en Gennep is het eerste project. Het is relatief eenvoudig op korte termijn te realiseren. Maar eerst hebben we nog te maken met de procedures, overleggen en informatierondes. Alles moet inhoudelijk, technisch en juridisch kloppen en het geld moet op de plank liggen en dan kunnen we met de aanbesteding beginnen.’’

Oeffelt: 18-02-2020 DG_Foto./De Brug en het Talud richting Brug vanaf Oeffelt vormt een flessenhals bij Hoogwater, er worden vergevorderde plannen gemaakt om dit op te lossen.Vanaf 2022 wordt het talud deels weggehaald en komt de weg op palen terug. In 2028 moet het werk volledig klaar zijn voor hoogwater zoals in 1995.Foto: Ed van Alem
Volledig scherm
Oeffelt: 18-02-2020 DG_Foto./De Brug en het Talud richting Brug vanaf Oeffelt vormt een flessenhals bij Hoogwater, er worden vergevorderde plannen gemaakt om dit op te lossen.Vanaf 2022 wordt het talud deels weggehaald en komt de weg op palen terug. In 2028 moet het werk volledig klaar zijn voor hoogwater zoals in 1995.Foto: Ed van Alem © Ed van Alem

Maasland