Volledig scherm
Een deel van zonnebloemenlint dat dwars door de gemeente Lochem loopt. © Patrick van Gemert/Zutphens Pers

Bronckhorst krijgt ook zonnebloemlint na succes in Lochem

HENGELO/ LOCHEM - Bronckhorst sluit zich komend jaar aan bij het succesvolle Lochemse project om akkerranden in te zaaien met zonnebloemen.

Waar wetenschappers bezorgd zijn over het uitsterven van insecten wereldwijd, gaat het in Lochem weer beter. Het zonnebloemenlint langs de maisvelden heeft daarvoor gezorgd, blijkt uit onderzoek van ecoloog Bert Haamberg.

Bronckhorst sluit zich daarom in 2020 aan bij het project. Berkelland niet, want CDA-wethouder Marijke van Haaren voelt niets voor het idee van Gemeentebelangen Berkelland om ook hier zo’n lint van zonnebloemen aan te leggen. ,,Het zaaien van zonnebloemen op akkers is niet de manier om biodiversiteit te bevorderen”, meent zij.

Goede leefwereld insecten, vergoeding voor boeren

Quote

Bij maisvelden zag ik tijdens de bloeiperio­de honderden dambord­vlie­gen. Maar vlinders of bijen zag ik niet.

Bert Haamberg, Onderzoeker

In Lochem blijkt het tegendeel. Hier wordt al twee jaar geëxperimenteerd om natuur en landbouw samen te laten gaan. Boeren offeren landbouwgrond op om zonnebloemen en kruidencombinaties te zaaien. Dat schept een goede leefwereld voor insecten, boeren krijgen er een vergoeding voor.

Voor de biodiversiteit is dit zeer positief, concludeert ecoloog Bert Haamberg van adviesbureau Eelerwoude. Hij vergeleek de aanwezigheid van insecten op negen zonnebloemstroken, met maisakkers zonder zonnebloemen. ,,Bij maisvelden zag ik tijdens de bloeiperiode honderden dambordvliegen. Maar vlinders of bijen zag ik niet. En dat was bij de zonnebloemen duidelijk anders.”

Daar telde Haamberg elf soorten dagvlinders, vijf soorten hommels, de honingbij, vijf soorten libellen en zeven soorten vogels. Daarnaast zoemden er nog diverse soorten zweefvliegen rond en sprongen er vijf soorten sprinkhanen, terwijl vijf soorten kevers tussen de gewassen liepen.

Mede vanwege dit succes wordt volgend jaar ook samengewerkt met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

Achterhoek