Bronckhorst moet veel huizen moderniseren voor jonge gezinnen en starters

HENGELO - In Bronckhorst moeten de komende jaren heel veel verouderde huizen geschikt gemaakt worden voor nieuwe, jongere bewoners. Een tekort aan woningen is er niet, er is meer sprake van een mismatch. De huizen op de woningmarkt zijn niet het type woningen waar vraag naar is. 

In Bronckhorst zijn er 11.000 koop- en 5.000 huurwoningen. Van dit aantal dateert 20 procent van voor 1940, 13 procent is gebouwd in de periode 1940-1965. Het aantal dat te koop staat, daalt snel. Op 1 januari 2017 452; op 1 januari 2019 nog 250. De gemiddelde woz-waarde van koopwoningen is 262.000 euro.

In Bronckhorst wonen veel ouderen, dat worden er de komende jaren alleen maar meer. Zij wonen meestal in een koopwoning en zijn erg honkvast. Ze willen wel verhuizen, het liefst naar een kleinere huurwoning, maar zo’n woning is bijna niet beschikbaar.

Als de ouderen verhuizen, laten ze verouderde en weinig duurzame woningen achter. Die moeten de komende jaren worden gemoderniseerd en verduurzaamd, zodat starters op de woningmarkt, jongeren en jonge gezinnen die nog niet eerder een koopwoning hadden, erin willen wonen. Dit is een van de plannen die het college van B en W van Bronckhorst presenteert in de Woonvisie 2019-2025.

Wederopbouw

Vooral de huizen uit de periode van de wederopbouw (1940-1965) zijn slecht geïsoleerd en niet energiezuinig. Daarnaast wil de overheid dat heel Nederland op termijn van het gas af gaat. Omdat de gemeente maar weinig grotere kernen heeft en een groot buitengebied (lage woningdichtheid), zijn er maar weinig plekken waar een collectieve warmtevoorziening rendabel is. Dat betekent dat de meeste huizen op zoek moeten naar een individuele oplossing: elektrische verwarming of een warmtepomp. 

Deze voorzieningen zijn relatief duur en de technologie is nog volop in ontwikkeling. ,,Het kan zo zijn dat we straks woningen uit de markt moeten halen omdat ze niet voldoen aan de duurzaamheidseisen”, vertelt wethouder Evert Blaauw. ,,Al gaan we zoveel mogelijk woningen verduurzamen.” Blaauw wil ook dat er voor ouderen goedkope huurwoningen komen, wat zorgt voor doorstroming op de woningmarkt.

Zorgbehoefte

Volledig scherm
© ANP XTRA

Er is in Bronckhorst ruimte voor beperkte nieuwbouw: tot 2025 mogen er zo’n vierhonderd nieuwe huizen bijkomen. Die zullen vooral gebouwd worden in de vier grootste kernen Hengelo, Zelhem, Steenderen en Vorden. Die komen er vooral voor starters, ouderen, lagere middeninkomens en mensen met een zorgbehoefte. Uit de Woonvisie blijkt dat rijtjeswoningen in de koopsector het meest gezocht zijn in Bronckhorst.

Er worden tot 2025 geen complete nieuwe woonwijken meer gebouwd in Bronckhorst. De gemeente zoekt het in kleine projecten en laat inbreiding (het opvullen van open plekken in de dorpen) gaan voor uitbreiding.

Woningsplisting

Daarnaast maakt Bronckhorst de komende jaren ruimte voor woningsplitsing, zowel in de bebouwde kom als in het buitengebied. Dit maakt het mogelijk dat bijvoorbeeld twee generaties van een familie ieder een zelfstandige woning hebben in een (voormalige) boerderij. 

Tot nu toe stond Bronckhorst het niet toe, omdat iedere gesplitste woning ten koste gaat van het contingent huizen dat in de gemeente gebouwd mag worden. ,,Maar er is veel behoefte aan bij onze inwoners. Daarom gaan we het nu toch toestaan.’', aldus wethouder Evert Blaauw. 

Er zijn wel voorwaarden aan de woningsplitsing verbonden. Zo mag een huis maar één keer gesplitst worden en de splitsing mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat van de omgeving.

Oost-Europa

Bronckhorst wil ook dat er tijdelijke woningen komen voor arbeidsmigranten, veelal afkomstig uit Oost-Europa. De gemeente vindt het belangrijk dat deze tijdelijke woongebouwen gedeelde voorzieningen, zoals sanitair, hebben en dat er voldoende aandacht is voor veiligheid en beheer.

De gemeente is bij al deze processen niet de uitvoerder. Ze bouwt geen huizen en verduurzaamt ze ook niet. Die stappen moeten gezet worden door de woningbouwverenigingen en de particuliere huizenbezitters. Bronckhorst overlegt dan ook veel met de woningcorporaties en zet verder in op bewustwording bij woningbezitters van het belang van modernisering en verduurzaming.

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

Achterhoek