Volledig scherm
Het gemeentehuis van Bronckhorst in Hengelo. Foto Jan van den Brink © Jan Ruland van den Brink

Raad Bronckhorst komt
met spreekuur voor burgers

HENGELO - De gemeenteraad van Bronckhorst stelt een spreekuur in voor burgers, bedrijven en verenigingen. Tijdens de maandelijkse bijeenkomst, waarbij van iedere fractie een of twee leden aanwezig zijn, kunnen inwoners onderwerpen aankaarten.

Het eerste spreekuur wordt gehouden op donderdag 6 september van 19.30 tot 20.30 uur in het gemeentehuis in Hengelo. Het gaat om een proef, die na enige tijd wordt geëvalueerd.

Volledig scherm
Jan Engels © Gemeente Bronckhorst

Transparant

De gemeente Bronckhorst kreeg in de vorige bestuursperiode vaak het verwijt niet toegankelijk en niet transparant te zijn. Het ging dan meestal om het college van burgemeester en wethouders. ,,Maar voor de buitenstaander is 'de gemeente' en 'de gemeenteraad' toch vaak één pot nat", zegt Jan Engels, fractievoorzitter van D66 en in het vorige college wethouder. ,,We moeten zorgen dat we als gemeente worden gezien als toegankelijk."

Het idee is geboren in een overleg van alle partijen, zegt CDA-fractievoorzitter Wilko Pelgrom. ,,We hopen dat het spreekuur er toe bijdraagt dat mensen die iets kwijt willen aan de gemeenteraad, ook werkelijk naar ons toe komen."

Uitnodigend

,,In het coalitieakkoord staat dat we een open en uitnodigende overheid willen zijn. Dit is een van de manieren waarop we daar uitvoering aan geven", zegt Yoeri Klein Braskamp van de huidige coalitiepartij Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB). ,,Het is goed dat alle fracties het verhaal in één keer te horen krijgen. En je kunt als raadslid ook reageren."

Wat er vervolgens gebeurt met een kwestie die tijdens het spreekuur is aangedragen, hangt volgens Klein Braskamp van het onderwerp af. ,,Een fractie kan er vragen over stellen aan het college, of er een motie over indienen. Soms kan het een bespreekstuk op  de agenda van de gemeenteraad worden."

Volledig scherm
Herman van Rooijen.

Informeel

De informele setting kan het voor burgers gemakkelijker maken om hun punt onder woorden te brengen. ,,In de commissievergaderingen kan ook worden ingesproken, maar dat is officiëler, en dan moet het ook in vijf minuten. Sommige mensen hebben daar moeite mee", zegt Herman van Rooijen, fractievoorzitter van coalitiepartij GroenLinks. ,,Tijdens het spreekuur kunnen mensen rustig de tijd nemen om hun standpunt te verwoorden."

Wie iets aan de orde wil stellen in het spreekuur, moet zich uiterlijk 48 uur van tevoren opgeven via griffie@bronckhorst.nl.

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

Achterhoek