Extra dijkcontroles en veren uit de vaart door snel stijgende waterpeil

VideoCUIJK - Het waterpeil in rivieren stijgt momenteel zó hard dat er verschillende maatregelen worden genomen om overlast te voorkomen. In de loop van morgen worden enkele Maasveren uit de vaart genomen.