Volledig scherm
De Oeffeltse Raam stond vorig jaar, toen Nederland een kurkdroog jaar beleefde, lang droog. © Ed van Alem

Meer geld Brabant voor natte voeten in de natuur

DEN BOSCH - De aloude strijd tegen het water krijgt gezelschap van het gevecht tegen de droogte. Het provinciebestuur van Brabant trekt voor de komende vier jaar 33 miljoen euro extra uit om water beter vast te houden in de Brabantse bodem. 

In de vier jaar erna is daar door de keuzes van nu nog eens 35 miljoen euro voor beschikbaar.

Zandgronden

Water vasthouden kan onder meer door meer groen te planten, beken te verleggen en grond anders te gebruiken. ,,We hebben hier hoofdzakelijk zandgronden. Die verdrogen doordat er in de bovenste laag te weinig organisch materiaal zit om water goed vast te houden. Dat zakt zo diep de bodem in”, zegt Rik Grashoff.

De GroenLinks-gedeputeerde voor Natuur en Milieu legt uit hoe het beter kan. ,,Op zandgronden waar nu alleen naaldbos staat, kunnen we andere soorten beplanting toevoegen die wél water vasthoudt. Wij zorgen voor geld, expertise en het initiatief om samen met gemeenten en terreinbeheerders als Staatsbosbeheer proefprojecten uit te voeren.”

Boeren

De provincie praat ook met boeren. Of zij hun landbouwgrond anders kunnen gebruiken of willen verkopen om er natuur van te maken.

,,Voor bepaalde natuurgebieden is het belangrijk om het grondwaterpeil hoog te houden, terwijl dat akkerbouw juist in de weg kan zitten. Door landbouwgrond om te zetten in natuur of weidelandschap kan daar het waterpeil omhoog. Bijvoorbeeld op de Strabrechtse Heide, waar de vennen goed gevuld moeten zijn.” Als het daar te droog is, gaat dat ten koste van de flora en fauna.

De omvorming die moet leiden tot meer natuur in Brabant zat al in de pijplijn, maar wordt sneller uitgevoerd.

Maasland