Volledig scherm
Foto: William Hoogteyling

Plannen Redichemse waard Culemborg openbaar gemaakt

CULEMBORG - De eigenaar van de Redichemse waard in Culemborg ontvouwt woensdag het plan voor de vijver aan betrokkenen. Na deze besloten bijeenkomst maakt de beleggingsmaatschappij Sydney de voornemens openbaar.


In december vergadert de gemeenteraad van Culemborg over de hele toekomst van de Redichemse waard.

Erfpacht
De uiterwaard, gelegen ten noorden van Culemborg, is al ruim een jaar onderwerp van discussie sinds de gemeente had aangekondigd op verzoek van Sidney te willen stoppen met erfpacht. Gebruikers – er wordt onder meer gezeild, gezwommen en in de omgeving gewandeld – zijn bang dat als de gemeente de zeggenschap als pachter afgeeft, het terrein op slot gaat.

Oplossing
Het college van burgemeester en wethouders heeft daarop toegezegd alles op alles te zetten om het gebied openbaar te houden. Gesprekken met de eigenaar moeten leiden tot een oplossing die voor alle partijen acceptabel is. Bijvoorbeeld door de aankoop van (een deel van) de uiterwaard, door de gemeente of een derde partij. Ook heeft het college geopperd om het onderhoud door vrijwilligersorganisaties te laten doen.

Inmiddels is er een Collectief Redichemse waard opgericht, waarin onder meer het burgerinitiatief en de vogelwacht zitten.

Rivierenland