Volledig scherm
De gedecoreerden uit de gemeente Ede poseren na afloop van de ceremonie met burgemeester René Verhulst op het podium in De Reehorst. © Herman Stöver

22 Edenaren krijgen een lintje

lintjesregenEDE - Burgemeester René Verhulst van Ede had een drukke dag. Hij moest in congrescentrum De Reehorst liefst 21 lintjes uitreiken. Een inwoner van Ede kreeg de onderscheiding elders.

Vier van hen werden Ridder in de Orde van Oranje-Nassau en de anderen Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Gemiddeld zijn de gedecoreerden 68,9 jaar oud.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Tijn Barendrecht (70 jaar, Lunteren) was tot 2012 werkzaam als adviseur. In 1996 begon hij met vrijwilligerswerk bij de vereniging Vrienden van de Hoge Veluwe. Daarna heeft hij het voorzitterschap van golfvereniging Edda Huzid op zich genomen en heeft hij in meerdere organisaties een belangrijke en actieve bestuurlijke rol vervuld. Zo was hij voorzitter van de Koepelcommissie bij stichting Het Luntersche Buurtbosch, voorzitter van de Raad van Toezicht bij stichting Allegoeds te Lunteren, mede-oprichter van Probus Lunteren en voorzitter van de stichting Glindster. Ook was hij als vrijwilliger en bestuurslid betrokken bij stichting Hamlin Fistula en is hij sinds 2013 betrokken bij museum Nairac in Barneveld, waar hij een grote rol heeft gespeeld bij de verzelfstandiging van het museum.

Wim van den Brandt (70 jaar, Lunteren) is zelfstandig ondernemer en al zeventien jaar actief als vrijwilliger. Hij was negen jaar voorzitter van het CDA in Ede en was tot 2016 lid van de Raad van Toezicht en penningmeester van woon-zorg- en dienstencentrum Bethanië/ Stichting Oldenhof. Hij was twee jaar projectleider LRP voor de Protestantse Kerk in Nederland en is ouderling-kerkrentmeester van de Nieuwe Kerkgemeente in Ede. Ruim vijf jaar is hij voorzitter van het Edes Bedrijfs Contact, de koepelorganisatie voor alle Edese bedrijventerreinverenigingen, en vicevoorzitter van de Federatie Ondernemerskringen Vallei. Zijn netwerk heeft hij als voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting ICT Valley ingezet voor de uitbouw van het ondernemersnetwerk ICT Valley in de FoodValley regio.

Anne-Marie Muijrers-Vreman (57 jaar, Ede) is zelfstandig ondernemer en zet zich al jaren in als vrijwilliger. Ze was 14 jaar lang bestuurslid van de reünistenkring van de Nijmeegse Studentenvereniging Carolus Magnus en vier jaar voorzitter van het vrijwillig schoolbestuur van de Edese School Vereniging. Ze is lid van diverse commissies binnen Soroptimist International club Ede en sinds 2015 voorzitter van de Stichting Binnenstadsmanagement Ede. Voor het CDA is zij in Ede vier jaar lang raadslid geweest en was zij ook op landelijk niveau op diverse fronten actief. Vanaf 2009 is zij bestuurslid van het CDA Gelderland en voorzitter van het CDA Vrouwenberaad Gelderland. Zij zet zich in om vrouwen te betrekken bij de politiek en integratie van vrouwen binnen het CDA te bevorderen.

Kees Ros (67 jaar, Ede) was beroepsmilitair, geeft regelmatig lezingen over de Sovjet Unie en Rusland en verricht al zo’n 25 jaar vrijwilligerswerk op het gebied van magie en illusionisme. In Rusland startte hij zijn vrijwilligerswerk als bestuurslid van de Russian Association of Magicians (RAM). Dankzij hem heeft de RAM kunnen toetreden tot de Fédération Internationale des Sociétés Magiques (FISM). Ondanks zijn vertrek uit Rusland is hij aangebleven als vicevoorzitter. Vanaf 2006 was hij lid van het dagelijks bestuur van de FISM Europa. Ook in Nederland zet hij zich in voor de goochelkunst. Hij is secretaris van de stichting Nederlandse Magische Unie, bestuurslid van de Magische kring Centraal Nederland, lid van Nederlandsche Vereeniging van Amateur Goochelaars Hands Down en jeugdtrainer van schaakvereniging de Cirkel te Ede.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Gerrit Beek (78 jaar, Bennekom) was tot 2003 werkzaam bij een architectenbureau. Bijna dertig jaar is hij bestuurslid van stichting Zwembad Bennekom dat zwembad de Vrije Slag exploiteert. Direct vanaf zijn benoeming maakt hij deel uit van de Technische Commissie binnen het bestuur. Onder zijn begeleiding zijn diverse zaken in het zwembad gerealiseerd waaronder een nieuwe zuiveringsinstallatie, coating van de baden, een familieglijbaan en een nieuwe inrichting van de speelweide. Ook is hij betrokken bij diverse activiteiten van het zwembad zoals de zwemvierdaagse, het bommetje springen en de hondenplons.

Jaap Boot (52 jaar, Ede) is als manager werkzaam bij FDS Nederland en was meer dan tien jaar raadslid voor het CDA in Ede. Sinds 1982 is hij actief bij de scouting Langeberggroep Ede en was hij vier jaar bestuurslid. In de periode dat hij leiding gaf en na afloop van zijn bestuurslidmaatschap heeft hij steeds als adviseur opgetreden. Vanaf 1991 werd hij trainer en mediator bij scouting Gelderland. Hij verzorgde leiderschaps- en samenwerkingsgerichte trainingen en werd als mediator betrokken bij conflicten. Sinds twee jaar is hij voorzitter van het landelijk bestuur Scouting Nederland. Ook zet hij zich in voor de Beatrixkerk in Ede.

Egbert Brinks (66 jaar, Lunteren) was meer dan dertig jaar werkzaam zowel als begeleider, leidinggevende, directeur/bestuurder en vrijwilliger in de gehandicaptenzorg bij dagactiviteitencentrum Veldheim van stichting Abdullam en later bij zorgboerderij De Veenhoeve in Ederveen. Bij beide organisaties was hij 24 uur per dag zeven dagen per week beschikbaar en nauw verbonden met de deelnemers/bewoners en de activiteiten. Hij zorgde door het binnenhalen van werk dat ze een zinvolle en nuttige dagbesteding hadden en deel uit maakten van de maatschappij. Ook betrok hij buurtbewoners bij activiteiten, wierf hij vrijwilligers en zorgde hij voor integratie in de wijk. Eerder was hij zeven jaar diaken bij de Gereformeerde Gemeente in Melissant.

Jan Gast (71 jaar, Ede) zet zich al 54 jaar in als vrijwilliger voor de Mixed Hockey Club Ede. Hij verricht onder andere onderhouds-, schoonmaak- en scheidsrechterswerkzaamheden. Ook was hij drie jaar voorzitter en tien jaar penningmeester van de hockeyclub. De laatste vijf jaar heeft hij zich hard gemaakt voor de komst van een nieuw clubhuis. Van ontwerp tot daadwerkelijke oplevering heeft hij zich hiervoor ingezet met als resultaat een prachtig architectonisch gebouw. Vanaf 2015 is hij voorzitter van Toondist, een organisatie op het gebied van hedendaagse geïmproviseerde muziek.

Gerrit van de Goor (65 jaar, Ede) is eigenaar van AREHBO service en advies en zet zich al ruim vijfenveertig jaar in als vrijwilliger. Hij begon in 1971 als jeugdbestuurslid bij gymnastiekvereniging DOK en werd in 1980 vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling Ede en district Gelderland Midden. Hij is instructeur voor de bijscholingslessen, teamleider bevolkingszorg, was vrijwilliger op de Rode Kruis boot “Henri Dunant” en heeft de functies van regiocoördinator, groepscommandant, staflid rampenbestrijding en staflid hulpverlening vervuld. Ook was hij onder andere jeugdouderling, diaken en pastoraal ouderling bij de Nieuwe Kerkgemeente in Ede.

Helga Groeneveld-van Oorspronk (72 jaar, Ede) is sinds 1975 de bezoekrelatie van een cliënt van ’s Heeren Loo Gelderland Midden. Zij speelt al jaren een belangrijke rol in het leven van deze cliënt, hij werd betrokken bij de vele uitjes die het gezin ondernam, ze gaat nog steeds met hem naar de kerkdienst op de Hartenberg in Wekerom en na afloop bezoeken ze het eetcafé. Ook is ze vrijwilliger bij de stichting Vrouwen voor Vrouwen, waarvan de opbrengsten van zelfgemaakte creaties, gehouden workshops of high tea naar christenvrouwen in Afrika gaan. Sinds vijf jaar is ze vrijwilliger in de Winkel van Sinkel van de Hervormde Gemeente Ede.

Ed Heyden (87 jaar, Ede) is tot zijn pensioen werkzaam geweest als sergeant-majoor bij de Koninklijke Landmacht en verricht sinds 1994 vrijwilligerswerk bij Malkander steunpunt Ericahorst. Hij verricht diverse uiteenlopende facilitaire werkzaamheden en is bereikbaar bij calamiteiten. Daarnaast is hij actief in de veteranenwereld waar hij een belangrijke bijdrage levert aan de herkenning en waardering voor veteranen. Zo is hij betrokken bij het veteranendefilé in Wageningen op vijf mei, de Nationale veteranendag, de herdenking bij Huize Bronbeek, de reünie van het KNIL regiment Van Heutsz en de stichting Veteranen Sociëteit Ede.

Harrie Kolkman (66 jaar, Otterlo) is al zo’n veertig jaar actief als vrijwilliger binnen de paardensport in de gemeente Hof van Twente. Hij is elf jaar voorzitter geweest van paardensportvereniging en ponyclub de Hagmolenruiters en zat vanaf 1979 in het bestuur van stichting de Hoffmeijer. In 1995 werd hij vicevoorzitter en zeven jaar later voorzitter. Zijn ervaring en netwerk heeft hij ingezet om de ontwikkeling van zijn toenmalige buurjongen te stimuleren die het syndroom van Down heeft. Door hem mee te nemen naar wedstrijden gaf hij deze jongen een extra uitlaatklep en de mogelijkheid om de rol van ringmeester tijdens wedstrijden onafhankelijk te vervullen. De onderscheiding aan de heer Kolkman is in Goor uitgereikt door burgemeester Ellen Nauta-van Moorsel van de gemeente Hof van Twente.

Gert Jan Koster (70 jaar, Bennekom) is zelfstandig ondernemer, zes jaar raadslid voor Gemeentebelangen Ede en al vele jaren vrijwilliger. Als vrijwilliger bij stichting Heideweek Ede heeft hij veertig jaar lang als hoffotograaf de heidehoogheden tijdens evenementen op beeld vastgelegd. Ook was hij vijfendertig jaar bestuurslid van de Ondernemersvereniging Bennekom en heeft hij bijgedragen aan het aantrekkelijker maken van het centrum van Bennekom. Vijf jaar was hij vrijwilliger bij de VVV-promotiecommissie afdeling Ede en ruim vijftien jaar is hij bestuurslid en vrijwilliger bij stichting De Koepel Bennekom.

Joop van Lienden (72 jaar, Ede) is al bijna 35 jaar vrijwilliger en trainer van het G-team bij ’s Heeren Loo Gelderland Midden locatie de Hartenberg in Wekerom. Enthousiast verzorgt hij de voetbaltraining voor zo’n twintig cliënten. Hij haalt de cliënten op voor de wekelijkse training en brengt ze weer naar huis. Nadat de financiële ondersteuning wegviel heeft hij zich intensief ingezet voor een succesvolle doorstart van het G-team. Hij regelde giften, sponsors en materiaal om het voortbestaan van het G-team te waarborgen. Onder zijn leiding is het team meerdere keren kampioen geworden.

Arie Meerveld (73 jaar, Wekerom) is in 2000 bij voetbalvereniging SDS’55 begonnen als vrijwilliger en al gauw werd hij sportparkbeheerder, hetgeen vele uren per week in beslag neemt. Hij verricht onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden, regelt materiaal, zorgt voor de opening en sluiting van het terrein en heeft jarenlang in de sponsorcommissie en de familiedagcommissie gezeten. Ruim twee jaar was hij vrijwilliger bij het Kulturhus in Wekerom waar hij meerdere malen per week werkzaamheden verrichtte en meedraaide in het beheer van het dorpshuis. Naast zijn vrijwilligersactiviteiten is hij al jaren behulpzaam in de buurt.

Evert van Milligen (70 jaar, Otterlo) was, tot hij in 2008 wethouder werd, werkzaam bij PricewaterhouseCoopers en was tien jaar raadslid voor de VVD in Ede met een onderbreking van zes jaar vanwege het wethouderschap. Hij begon zijn vrijwillige werkzaamheden bij de belangenvereniging Otterlo’s Belang waar hij elf jaar voorzitter was en zich inzette voor de belangen van de inwoners. Tevens was hij vrijwilliger en bestuurslid bij woonzorghuis Eureka in Otterlo en is hij twee periodes penningmeester geweest van Tennis Vereniging Otterlo. Daarnaast was hij de mede initiatiefnemer en voorzitter van het Comité Otterlo 1150.

Riet van der Mooren-Schalkwijk (71 jaar, Bennekom) is sinds 1980 actief als vrijwilliger bij EHBO vereniging de Samaritaan. Sinds 1987 is zij bij zwemvereniging de Vrije Slag (hulp)trainer, jeugdbegeleider bij wedstrijden en verricht ze hand- en spandiensten. Ze is official bij wedstrijden van de Koninklijke Nederlandse Zwembond en inzetbaar als jurylid. Vanaf 2003 is zij vrijwilliger bij ’s Heeren Loo, eerst als zwembegeleider van mensen met verstandelijke beperking en nu kookt ze met cliënten van de ouderengroep. Bij zorginstelling Opella heeft ze als vrijwilliger ruim twaalf jaar het verplegend personeel geassisteerd bij de verzorging van cliënten.

Barry Nap-Boer (66 jaar, Lunteren) verricht al meer dan 35 jaar vrijwilligerswerk. Zij begon in 1982 bij de VOOR ELKAAR vakantieweken van de Hervormde Vrouwenbond en is later ook medeorganisator geworden. Het betreft vakantieweken voor mensen met een lichamelijke beperking. Ze geeft presentaties ter promotie, coördineert en werft vrijwilligers en verzorgt de instructie voor deze weken. Bij de Nederlandse Patiëntenvereniging is zij al tien jaar actief als docent bij cursussen aan nieuwe vrijwilligers in de terminale thuishulp. Zij is voorzitter van de vrouwenvereniging Ruchama van de Hervormde Gemeente Lunteren.

Hans Schlepers (76 jaar, Bennekom) is werkzaam geweest als onderzoeker bij de landbouwuniversiteit Wageningen en verricht daarnaast al vele jaren vrijwilligerswerk. Sinds 1997 is hij vrijwilliger bij de werkgroep Caritas, de technische club en de tuinclub binnen de kerkgemeenschap van de Rooms-Katholieke Kerk Maria Virgo Regina in Bennekom. Al achttien jaar is hij vrijwilliger bij Manege zonder Drempels in Bennekom, een bijzondere manege waar mensen met een ernstig meervoudige beperking kunnen huifbedrijden en/ of logeren. Hij is verantwoordelijk voor de fondsenwerving door middel van de jaarlijkse (kerst)kaartenactie.

Ar Sikking (71 jaar, Bennekom) was werkzaam bij de stichting Evangelische Omroep en verricht al sinds 1975 vrijwilligerswerk. Hij heeft zich gedurende een periode van tweeënveertig jaar, als ouderling actief ingezet voor de gemeente van de Christelijke Gereformeerde Kerk Bennekom-Oosterbeek. Als scriba heeft hij tal van activiteiten verricht op administratief, organisatorisch en beleidsmatig vlak. Hij was lid van de Bulgarije-commissie en was redacteur van het gemeenteblad van de kerk. Twaalf jaar was hij vrijwilliger voor Stichting Trans World radio, een zendingsorganisatie die het evangelie verspreidt.

Ben Wielstra (56 jaar, Lunteren) is postbezorger bij Post NL en is al vierendertig jaar actief als vrijwilliger. In 1983 werd de Vluchtheuvel Lunteren opgericht, een interkerkelijk samenwerkingsverband met een diaconale taak. Als vrijwilliger verrichtte hij veel jongerenwerk door het organiseren van activiteiten, later werd hij bestuurslid en heeft hij mede richting gegeven aan het beleid van de stichting. Bij Dorcas Hulp en Ontwikkeling is hij al twintig jaar mede-coördinator van de voedselactie in Lunteren. Bij de Gereformeerde PKN Kerk in Lunteren heeft hij vrijwilligerswerk verricht als wijkouderling en momenteel is hij jeugdouderling.

Leo de Wit (70 jaar, Ede) was tot 2005 werkzaam bij de ING en verricht al meer dan veertig jaar vrijwilligerswerk bij handbalvereniging Reehorst in Ede. Hij heeft binnen de handbalvereniging bijna alle bestuurlijke functies uitgeoefend en was geruime tijd trainer/ coach. Momenteel is hij manager technische zaken, stuurt hij de trainers en coaches aan, zorgt voor volgende aanwas en bewaakt de trainingsuren en capaciteit. Sinds 1978 is hij scheidsrechter bij het Nederlands Handbal Verbond, ook is hij praktijkbegeleider voor aankomende scheidsrechters. Hij geeft clinics en jaarlijks organiseert hij het schoolhandbaltoernooi voor basisscholen. 

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

In samenwerking met indebuurt Ede

De Vallei