Provincie twijfelt ernstig aan Wageningse oplossing voor bereikbaarheid

WAGENINGEN - De provincie Gelderland zet zeer grote vraagtekens bij de Wageningse oplossing voor de bereikbaarheid. De gemeenteraad besloot maandagavond dat er een 'Rondje Campus' moet komen.

Gedeputeerde Conny Bieze is klip en klaar: ,,Ons uitgangspunt blijft dat we samen met de gemeente het bereikbaarheidsprobleem voor de regio te lijf gaan. Maar we zijn bereid om indien nodig weer de regie over het project te nemen mocht de gemeente Wageningen onvoldoende rekening houden met de regionale en bovenregionale belangen.’’

ZIE OOK: 
Weg rond Wageningse campus? 'Nee, dit kan niet waar zijn'

Volledig scherm
Gedeputeerde Conny Bieze. © Erik van 't Hullenaar

En dat dreigt. Want de provincie betwijfelt ernstig of de wijzigingen die maandagavond in de raad via een amendement op het plan zijn aangebracht, voldoen aan de eerder gemaakte afspraken tussen de provincie en de gemeente Wageningen. De provincie wil dat de bereikbaarheid van Food Valley en met name de Wageningen Universiteit verbetert. Dat is van groot belang voor de economische ontwikkeling van de regio. 

Vertragingen

De provincie vreest dat het nieuwe, nog niet onderzochte, tracé tot vertragingen gaat leiden. En het brengt grote risico’s met zich mee, ook voor de groeimogelijkheden van de Wageningse campus. De provincie verwacht dat dit tot zeer hoge extra niet gedekte kosten zal leiden en dat zal de provincie zeker niet betalen. Daarnaast wordt de leefbaarheid van de Dijkgraaf-studentensterflat van corporatie Idealis aangetast én betwijfelt de provincie of de weg aan de functionele eisen zal voldoen om de filevorming tegen te gaan.

De provincie stuurt een brief naar de gemeente Wageningen met haar twijfels en bedenkingen.

De Vallei