Volledig scherm
Staatssecretaris Martin van Rijn. © ANP

Geen zeer zwakke verpleeghuizen in regio, wel vervolgtoezicht

NIJMEGEN - Er staan geen verpleeghuizen uit de regio op de lijst van elf verpleeghuizen die door de Inspectie voor de Gezondheidszorg onder intensief toezicht zijn geplaatst.

Op de lijst, die gebaseerd is op resultaten van de inspectie in maart 2016, staan 38 organisaties waarover de inspectie zorgen heeft en waar tal van tekortkomingen zijn geconstateerd. Daaronder bevinden zich wel verschillende verpleeghuizen in het verspreidingsgebied van De Gelderlander.

Regio
Het gaat onder meer om zorggroep Charim uit Veenendaal en zorggroep Zinzia die actief is in Renkum, Bemmel en Wageningen. Op de lijst staan verder Huize Avondrust in Opheusden, Gasthuis St. Jan de Deo in Millingen aan de Rijn, Azora uit Terborg, Privazorg Rivierenland uit Maurik en de stichting Pantein, die onder meer actief is in Grave en Mook. 

Markenheem staat met locatie Schavenweide ook op die lijst van 38 verpleeghuizen. Dat blijkt achterhaald. De lijst dateert van 15 maart. Op 6 april constateerde de IGZ bij een tweede inspectiebezoek aan Schavenweide dat de geconstateerde tekortkomingen in voldoende mate waren opgelost. Ook bij Huize Rosa werden eerder tekortkomingen geconstateerd. Op basis daarvan werd het verpleeghuis in maart 2016 ingedeeld in categorie 3 (zie hieronder). Ook dat blijkt op basis van een nieuw inspectiebezoek, achterhaald.

Toezicht
De organisaties die op de lijst staan, hebben verbeteringen doorgevoerd of worden de komende tijd scherp in de gaten gehouden door de inspectie. Als blijkt dat ze aangetroffen tekortkomingen oplossen, vervalt het toezicht. Staatssecretaris Martin van Rijn liet de lijst publiceren op verzoek van de Tweede Kamer.

In de lijst staan de verpleeghuizen genoemd, met erachter een cijfer. Dat correspondeert met een categorie van toezicht, te weten:

Intensief vervolgtoezicht
Dit betekent dat binnen een organisatie in korte tijd bestuursgesprekken en meerdere (onaangekondigde) bezoeken bij verschillende locaties van de zorginstelling plaatsvinden. Op basis daarvan gaat de inspectie een oordeel geven over de gehele zorgorganisatie of heeft dat inmiddels gedaan. Vervolgtoezicht
De inspectie houdt vervolgtoezicht in de vorm van inspectiebezoeken en/of bestuursgesprekken. De inspectie toetst zo of de instelling de tekortkomingen die zijn geconstateerd, oplost. Als dat het geval is, sluit de inspectie het toezichttraject op betreffende locatie af (zie 4). In afwachting van resultaatsverslag al dan niet vervolgtoezicht nodig
De inspectie heeft in een bezoek tekortkomingen geconstateerd. De instelling moet van de inspectie een verslag maken over hoe zij deze tekortkomingen aanpakt en/of heeft aangepakt, het zogenoemde resultaatsverslag. De inspectie bepaalt na ontvangst van dit resultaatverslag of vervolgtoezicht noodzakelijk is (zie 2). Toezichttraject afgesloten
Dit betekent dat de inspectie in 2016 de zorginstelling niet opnieuw vanuit het risicotoezicht bezoekt. Indien meldingen of andere signalen aanleiding geven voor toezicht, zal de inspectie opnieuw toezicht houden in de vorm van inspectiebezoeken en/of bestuursgesprekken.
(Bron: Inspectie voor de Gezondheidszorg)

Bekijk op deze kaart de onderzochte verpleeghuizen en bijbehorende de categorie op het moment van publicatie van het onderzoek (maart 2016).