Volledig scherm
Huizen van de Woningbouwvereniging voor Ambtenaren te Arnhem. Foto Marina Popova

Huurders Braamberg willen overleg over woningverkoop

ARNHEM - De in allerijl opgerichte Bewonerscommissie Braamberg wil in overleg met het bestuur van de Woningbouwvereniging voor Ambtenaren te Arnhem. Die overweegt de verkoop van de woningen van de vereniging op de Braamberg en de Geitenkamp.

Leden van de vereniging kregen 15 augustus een brief dat er donderdagavond 25 augustus op een bijzondere ledenvergadering in Duiven een besluit wordt genomen over de verkoop van de portefeuille van de vereniging. Die heeft in totaal 180 huurhuizen.

Overleg
De bewonerscommissie, waarbij zich tot nu toe 14 van de 104 huurders op de Braamberg hebben aangesloten, wil dat het bestuur in overleg treedt over de verkoopplannen. Tot nu toe zijn alleen leden daarover in kennis gesteld. Met hulp van Het Huurdershuis wordt gewerkt aan het oprichten van een huurdersvereniging.

Adviesrecht
De commissie vraagt het bestuur om informatie over de mogelijke verkoop en wil gebruik maken van het wettelijke adviesrecht, zoals vastgelegd in de Wet op het overleg huurders-verhuurder. Daarvoor wil de commissie minimaal zes weken de tijd.

Beroep
Woensdag deed wethouder Geert Ritsema van Wonen en Vastgoed al een dringend beroep op het verenigingsbestuur om een besluit over verkoop uit te stellen en behalve met leden ook met huurders in gesprek te gaan.

Het bestuur van de Woningbouwvereniging voor Ambtenaren te Arnhem wil geen commentaar geven over de zaak.