Volledig scherm
© Thinkstock

Nijmeegs tehuis voor jonge autisten zoekt bewoners

NIJMEGEN - Nijmegen krijgt een tehuis waar jongeren met autisme zoveel mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Therapeute Petra Dijkers en kunstenaar Peter de Thouars, beiden ouders van een kind met autisme uit de wijk Hazenkamp, hebben het initiatief genomen. De plannen zijn in de maak en bewoners worden gezocht.

„We hebben de eerste gesprekken gevoerd met Talis (corporatie, FH.) en Pluryn en hopen ruimte te vinden voor vier tot tien bewoners", zegt Petra Dijkers over het Nijmeegse initiatief. „Voorwaarde is de aanwezigheid van een centrale ontmoetingsplek waar we activiteiten kunnen houden."

Zoektocht
De twee initiatiefnemers zoeken autistische jongeren die in het tehuis willen wonen. „We willen het liefst een huis in de wijk Hazenkamp. Ouders, buurtbewoners en vrijwilligers vragen we mee te helpen bij de begeleiding."

Een andere pijler van het nieuwe 'huis' is het ontwikkelen van creatief talent. Dat moet gebeuren met hulp van kunstenaars, musici en theatermakers. Het voornemen is om ontmoetingen met wijkbewoners te organiseren via filmavonden en uitvoeringen met toneel, dans en muziek.

Voorbeeld
Voorbeeld is het Papageno Huis in Laren, een initiatief van dirigent Jaap van Zweden wiens zoon autisme heeft. Hier leren twaalf jongvolwassenen met autisme zelfstandig te wonen. Het tehuis is behalve een woonproject ook een centrum voor dagbesteding en creatieve activiteiten.