Volledig scherm
© Thinkstock

Offensief om aantal zelfmoorden in Arnhem te verminderen

ARNHEM - Zorgorganisaties willen het aantal pogingen tot zelfdoding in de regio Arnhem terugdringen. Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat Arnhem van de 25 grootste gemeenten in Nederland met 15 zelfdodingen per 100.000 inwoners de meeste suïcides telt.

Landelijk gezien is het aantal zelfdodingen sinds 2007 vrijwel onophoudelijk gestegen van 1.353 in dat jaar tot 1.871 vorig jaar. Dat komt neer op vijf personen per dag.

Herkennen
Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem en GGZ-instelling Pro Persona in Arnhem hebben de handen ineengeslagen om hulpverleners, schooldecanen, wijkagenten, wijkteamcoaches en maatschappelijk werkers duidelijk te maken hoe zij suïcidaal gedrag kunnen herkennen en wat zij moeten doen als ze het vermoeden hebben dat iemand met zelfmoordideeën rondloopt.

Voorlichting
Daartoe hebben zij het Platform Suïcide Preventie Arnhem en Omgeving. Op donderdag 22 september is in Arnhem een groot symposium waaraan ook ervaringsdeskundigen meewerken. Volgens psychiater Mark Mepschen van Pro Persona (geestelijke gezondheidszorg) in Arnhem is voorlichting hard nodig.

Poging
„Onze crisisdienst beoordeelt per dag tien tot vijftien patiënten. In 90 procent van de gevallen gaat het om mensen die een poging tot zelfdoding hebben gedaan of met het idee rondlopen zichzelf misschien een keer van het leven te willen beroven”, zegt Mepschen.

Een uitgebreide reportage over het offensief tegen zelfdodingen in De Gelderlander van vrijdag 1 juli, online te lezen via krant.gelderlander.nl