Volledig scherm

Terug in de tijd: snelwandelen ten strengste verboden

NIJMEGEN - Toezien op het tempo waarin deelnemers lopen, dat vindt vooral de organisatie zelf erg belangrijk. Al in 1928 merken controleurs op dat Noorse deelnemers 'weer buitengewoon geforceerd hebben gelopen'. Ruim 43 jaar later gaat de organisatie zelfs over tot het uitdelen van een gele kaart vanwege 'snelwandelen'.

Waarom de Noren in 1928 zo hard liepen, wordt beschreven in het boek De Wereld Wandelt uit 1991. Door het Noorse dagblad Aftenposten is aan de deelnemers een geldbedrag beloofd, wanneer zij als eerste over de finish verschijnen. Er is zelfs een verslaggever meegekomen, die de uitslagen doorbelt naar de redactie in het thuisland.

Niet begrepen
De Noren hebben het idee van de Vierdaagsche niet goed begrepen. Want, zo zegt de organisatie in een artikel in deze krant in 1935, 'de Marschen hebben niet ten doel de deelnemers aan te sporen tot het afleggen van een bepaalden afstand in zoo kort mogelijken tijd of tot het afleggen van een bepaalden afstand in zoo kort mogelijken tijd'. Het gaat er om 'zoodanig te oefenen, dat dagelijks een vrij aanzienlijke afstand kan worden afgelegd, zonder dat de vermoeienis zoo groot is, dat daardoor de gezondheid wordt geschaad. De marschen beoogen derhalve geen wedstrijd'.

Snelwandelen is verboden
Deze opzet neemt de organisatie zo serieus, dat zij in 1935 het tempo omschrijft waarin het wandelen moet gebeuren. Men moet zich 'voortbewegen met passen, waarbij de aanraking met den grond onafgebroken blijft behouden. Hardloopen is verboden en zeker iedere wedloop.' En: 'Verboden wordt zelfs iedere vorm van snelwandelen'. 

Gele kaart
Snelwandelen is bij de Vierdaagse in 1973 de reden om aan de Belg Pierre Louis, 'een gele kaart' te geven. 'Het hek is van de dam', noteerde deze krant op 19 juli. Want er wordt wel vaker in strijd met de reglementen gehandeld, zonder dat hier een sanctie aan wordt verbonden. Zo ziet de verslaggever datzelfde jaar shirts en vlaggen met verboden reclame voor bedrijven als Heineken en Coca Cola. Het hoofd van de Centrale Administratie van het 'Vierdaagse-gebeuren', laat in reactie weten niet uit te sluiten dat er in de toekomst 'kwistiger' met de gele kaart zal worden omgegaan. Maar, zegt hij, daarvoor is het wel belangrijk eerst een 'deugdelijke administratie voor het voorhouden van gele kaarten te ontwerpen'. 

Volledig scherm
Gele kaart voor de wandelaar. © DG
Volledig scherm
De Vierdaagse is geen wedstrijd. © DG