Volledig scherm
© Thinkstock

Zorgen over dreigend miljoentekort bijstandsbudget Nijmegen

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen maakt zich grote zorgen over de groeiende bijstandsuitgaven. Komend jaar dreigt op het bijstandsbudget een tekort van zes miljoen euro. Het Rijk vult die tekorten niet automatisch aan. Dus hebben de wethouders besloten toch te bezuinigen op die bijstandsuitgaven.

Zo wil het college de bijdragen uit de bijzondere bijstand voor de inrichting van een woning versoberen. Afgelopen jaar probeerde het college dit ook al. De gemeenteraad floot de wethouders toen terug. Maar het college van B en W zegt nu opnieuw dat die bezuiniging ‘echt noodzakelijk is’.

Laag inkomen
Nijmegen telt ruim 6.500 mensen in de bijstand. Bovendien moeten in de stad circa 12.400 huishoudens rondkomen met een (zeer) laag inkomen. Dan gaat het om 19.600 mensen onder wie 4.000 kinderen. Als sociale stad wil Nijmegen die groep ondersteunen.

Asielzoekers
Het afgelopen jaar zijn de kosten voor armoedebestrijding alleen maar verder opgelopen mede door de komst van asielzoekers. Nijmegen moet er de komende jaren vele honderden opvangen en woonruimte bieden. Die vluchtelingen zijn vaak lang aangewezen op bijstand en andere steunregelingen.

Nijmegen verwacht in 2017 bijvoorbeeld twee miljoen euro uit te geven aan bijzonder bijstand voor statushouders (erkende asielzoekers). Veel geld gaat daarbij op aan inrichtingskosten van hun woonplek.