Volledig scherm
De Achterhoek wil weer gaan bouwen, naar behoefte. © ANP

Achterhoek gaat weer meer bouwen, maar dan naar behoefte

DOETINCHEM - De Achterhoek legt zichzelf niet langer beperkingen op in het aantal te bouwen woningen. Er wordt per dorpskern gekozen voor het realiseren van woningen naar behoefte. Daarmee wordt de krimpgedachte voorlopig losgelaten. 

Voor de nieuwbouw richten de zeven Achterhoekse gemeente zich met name op huisvesting voor jongeren en senioren. Deze woningen kunnen ook in bestaande lege panden worden gebouwd. Verder moeten bestaande woningen, veelal voor 1970 gebouwd, worden aangepast en verduurzaamd. Voor woningen die - door mogelijke krimp - op den duur leeg komen te staan moet een andere invulling worden gevonden of ze worden afgebroken.

Economie

,,De Achterhoek is in beweging", zegt Ben Hiddinga, wethouder van de gemeente Oude IJsselstreek en voorzitter van de thematafel Wonen en Vastgoed. ,,De economie groeit en ook de werkgelegenheid. Bedrijven halen werknemers van buiten de regio en zelfs van buiten Nederland. Verder proberen we jongeren vast te houden. Wat dat voor demografische gevolgen heeft is onduidelijk. Daarom laten we beperkingen in het aantal te bouwen woningen los. We kiezen voor kwalitatief goed bouwen en bouwen naar behoefte.”

De thematafel Wonen en Vastgoed bestaat uit twintig leden. Hieronder zitten regionale wethouders, makelaars, vertegenwoordigers van woningbouwcorporaties, bouwbedrijven en banken. Ook Josan Meijers, gedeputeerde van de provincie Gelderland zit aan de thematafel. ,,Iedereen is het unaniem eens met het besluit de aantallen los te laten", zegt Hiddinga. ,,Het voorstel komt vanuit de provincie."

Quote

Iedereeen is het unaniem eens met het besluit de aantallen los te laten.

Ben Hiddinga, Wethouder

Het voorstel belandt bij de Achterhoek Board (met daarin bestuurders van gemeenten, ondernemers en organisaties) en de Achterhoek Raad, met daarin totaal 49 raadsleden van de gemeenten. Als het voorstel daarin wordt goedgekeurd, wordt het nog voorgelegd aan de zeven gemeenteraden. Daar valt het uiteindelijke besluit.  

Hiermee wordt de krimpgedachte los gelaten. De Achterhoek krimpt sinds 2008 en dat bracht de gemeenten, de provincie en de woningbouwcorporaties er in 2010 toe rigoureus te schrappen in de aantallen nieuw te bouwen woningen. Dat leidde er toe dat er tussen 2015 en 2025 nog zo'n 3.000 woningen gebouwd mochten worden in de zeven gemeenten. 

Frustratie

Toen de economie weer vanaf 2015 begon te groeien leidde dit tot frustratie. Jongeren die best in hun dorp willen blijven maar er geen huis kunnen vinden, vertrekken. Ook krimpt de bevolking sinds 2015 niet meer. Dat komt door de vestiging van statushouders en dat effect zal naar verwachting dit jaar minder zijn. 

De thematafel denkt overigens niet dat de krimp is afgewend. ,,Vanaf 2030 wordt verwacht dat er minder huishoudens en dus woningen nodig zijn in de Achterhoek", zegt Hiddinga. ,,Een kentering die over 10, 15 jaar aan de orde komt. Het is dus zaak behoedzaam om te gaan met het nieuw bouwen van woningen.”

De Gelderlander gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement. Reacties van mensen die de nickname anonymous, anoniem of een variant daarop voeren, worden niet geplaatst.

In samenwerking met indebuurt Doetinchem

Achterhoek