Gemeenteraad Winterswijk wil eigen raad van toezicht voor SKB-ziekenhuis: ‘Situatie bereikt opnieuw een dieptepunt’

open briefWINTERSWIJK - De gemeenteraad van Winterswijk wil een eigen raad van toezicht voor het SKB. Ze zegt het vertrouwen op in de huidige raad van toezicht van Santiz, het overkoepelend bestuursorgaan van de ziekenhuizen SKB en Slingeland.

In een open brief schrijven de raadsfracties: ‘De raad van toezicht bedient zich van machtspolitiek, en lijkt ten koste van volwaardige ziekenhuiszorg in de Oost-Achterhoek te gaan om een nieuw peperduur ziekenhuis in Doetinchem te realiseren. Dat is niet uit te leggen aan onze inwoners, kwaliteit van zorg gaat niet omhoog als je met een hartaanval eerst 30 minuten in een ambulance moet liggen.’

Zonder zelfreflectie

De medische staf van het SKB had dinsdag al het vertrouwen opgezegd in de raad van toezicht. De raadsfracties uit Winterswijk, met uitzondering van het CDA, steunen de medische staf in hun strijd voor een zelfstandig ziekenhuis. 

‘Wij moeten constateren dat ook bij de inwoners van Winterswijk het vertrouwen in de Raad van Toezicht van Santiz als toezichthouder van beide ziekenhuizen onherstelbaar is geschaad. De RvT houdt krampachtig vast aan haar koers en heeft, zonder enige zelfreflectie, inmiddels twee voorzitters van de Raad van Bestuur naar huis gestuurd. Het wordt tijd om in de spiegel te kijken.’

De raadsfracties willen, om twee volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek te behouden, dat de RvT zichzelf demissionair verklaart en twee nieuwe Raden van Toezicht installeert, die per locatie beslissingsbevoegd zijn voor zaken als beleid, financiën en toekomstperspectief.

Open brief

Vandaag bereikte ons het bericht dat de medisch staf van het SKB het vertrouwen hebben opgezegd in de Raad van Toezicht van Santiz. De situatie omtrent de voorgenomen fusie tussen SKB en SZ bereikt opnieuw een dieptepunt. Met als regisseur van dit alles de Raad van Toezicht.

De onderschrijvende raadsfracties uit Winterswijk willen middels deze brief uitspreken dat zij de medische staf van het SKB steunen. Wij moeten constateren dat ook bij de inwoners van Winterswijk het vertrouwen in de Raad van Toezicht van Santiz als toezichthouder van beide ziekenhuizen onherstelbaar is geschaad. Zie ook de brief van oud -specialisten. Wij zien ook dat de voorgestelde beleidskeuzes van Santiz geenszins uitgaan van twee volwaardige ziekenhuizen en de Raad van Toezicht stelt zich allesbehalve als toezichthouder op.

Quote

De RvT houdt krampach­tig vast aan haar koers

Zij bedient zich van machtspolitiek, en lijkt ten koste van volwaardige ziekenhuiszorg in de Oost-Achterhoek te gaan om een nieuw peperduur ziekenhuis in Doetinchem te realiseren. Dat is niet uit te leggen aan onze inwoners, kwaliteit van zorg gaat niet omhoog als je met een hartaanval eerst 30 minuten in een ambulance moet liggen.

De RvT houdt krampachtig vast aan haar koers en heeft, zonder enige zelfreflectie, inmiddels twee voorzitters van de Raad van Bestuur naar huis gestuurd. Het wordt tijd om in de spiegel te kijken. De onderschrijvende raadsfracties uit de gemeenteraad van Winterswijk willen via deze open brief laten weten volledig achter de keuze van de medisch staf van het SKB te staan. De beste garantie voor twee volwaardige ziekenhuizen in de Achterhoek is dat deze RvT zichzelf demissionair verklaart en twee nieuwe Raden van Toezicht installeert, die per locatie beslissingsbevoegd zijn inzake beleid, financiën en toekomstperspectief.

De onderschrijvende raadfracties uit Winterswijk geloven in een zelfstandig SKB. Vanuit zelfstandigheid kan eventuele verdere samenwerking met het Slingelandziekenhuis in gelijkwaardigheid vorm krijgen, zonder angst dat de ene partij de ander tekort doet. Dit betekent ook dat beide ziekenhuizen hun eigen medische staf, OR en cliëntenraad georganiseerd dienen te hebben.

We waarderen de inzet van de medische staf van het SKB en het overige personeel ten zeerste, nu ze ondanks deze bestuurlijke perikelen kans zien de zware zorg in deze coronacrisis zo goed vorm te geven.

Namens de volgende raadsfracties uit de gemeenteraad van Winterswijk.

WB, VVD, GL, PvdA, D66 en VW.

De raadzaal in het raadhuis in Winterswijk. Hier komt de gemeenteraad bijeen om besluiten te nemen. Foto ter illustratie.
Volledig scherm
De raadzaal in het raadhuis in Winterswijk. Hier komt de gemeenteraad bijeen om besluiten te nemen. Foto ter illustratie. © theo kock

Achterhoek